FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Historia

Historia przyłączenia do Częstochowy dzielnicy Raków

foto: własne

W tym roku mija 102 lata od podjęcia  przez Radę Miejską  2 czerwca 1920 roku uchwały w sprawie przyłączenia  do Częstochowy osady Raków (wraz Dąbiem). Po latach starań w 1928 roku licząca niespełna 6 tys. mieszkańców osada przemysłowa włączona została do miasta.

Osiedle przemysłowe Raków zostało zbudowane na przełomie XIX i XX wieku,  impulsem do powstania tego osiedla było powstanie nowoczesnej  huty żelaza. Głównym powodem lokalizacji tego zakładu przemysłowego były duże zasoby rud żelaza, dostęp do kopalń węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim, a także bliskość  Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.  Hutę  zbudował  przemysłowiec Bernard Hantke, który to grunty rakowskie pod budowę tej inwestycji zakupił w 1895 roku od Grzegorza Błeszyńskiego. Prace budowlane rozpoczęto w 1896 roku, a zakończono w 1902 r. Wraz z budową nowoczesnej Huty Częstochowa przeprowadzono wówczas elektryfikację, wybrukowano i nadano nowe nazwy ulic, wybudowano szkołę oraz kościół parafialny. W okresie powstawania osiedla, Raków funkcjonował jako fragment wsi Huta Stara B. wraz z rozwojem dzielnicy w roku 1920 utworzono klub piłkarski Sparta, a w 1921 roku klub Racovia (obecnie Raków Częstochowa ).

Starania o rozszerzenie ówczesnych granic miasta Częstochowy napotykały na różne trudności. Negatywnie do tego pomysłu odnosiły się takie instytucje jak Urząd Wojewódzki w Kielcach (po I Wojnie Światowej Częstochowa znalazła się w administracji Województwa kieleckiego), Starostwo Powiatowe w Częstochowie, władze gminy Huta Stara.  Należy tu podkreślić fakt, iż przeciwników tego pomysłu nie brakowało również w Radzie Miejskiej Częstochowy. Główną przyczyną oporu ze strony przeciwników tego pomysłu była rzekoma troska o ludność terenów, które to zostaną włączone do miasta. Mieszkańcy Rakowa mieliby zostać obciążeni dodatkowymi podatkami, których nie daliby rady sprostać.

W styczniu 1927 r. wojewoda kielecki utworzył specjalną komisję w sprawie przyłączenia nowych terenów, sam fakt powstania komisji przyczynił się w znaczny sposób do przyspieszenie prac.  W dniu 13 marca 1928 r. po ośmiu latach starań lokalnych władz, Rada Ministrów podjęła uchwałę o zmianie granic Częstochowy na mocy, której  przyłączono do miasta osadę fabryczną Raków i wieś liczącą 5904 mieszkańców o obszarze ponad 65 ha. Rozporządzenie, które podpisali prezes Rady Ministrów Józef Piłsudski i minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski, weszło w życie 1 kwietnia 1928 r.

Po całym procesie miasto zostało administracyjnie podzielone na 21 dzielnic, Raków wraz z Dąbiem utworzył dzielnicę nr XI, po Śródmieściu była to najludniejsza dzielnica Częstochowy. Dzielnica Raków był w tamtym okresie nie tylko przemysłowym osiedlem, ale również samowystarczalnym miasteczkiem z licznymi sklepami, szkołą, oraz szpitalem.

(MM)