FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Przegląd inwestycji drogowych w Częstochowie

Oprócz dwóch największych zadań drogowych – przebudowy alei Wojska Polskiego oraz przebudowy DK-46 – w mieście trwają prace m.in. przy ul. Traugutta, Jesiennej, Złotej, Mehoffera czy Michałowskiego.  Miejsce kilku inwestycji drogowych odwiedzili prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i jego zastępca Piotr Grzybowski, w towarzystwie zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie Marcina Wołka.  

Odwodnienie zlewni ul. Traugutta z budową i przebudową ulicy
Budowa odwodnienia ul. Traugutta wraz z jej przebudową to efekt rozszerzenia zakresu budowy odwodnienia dzielnicy Północ. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie unijne za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres prac to budowa ul. Traugutta w dzielnicach Tysiąclecie (od ul. Kisielewskiego do ul. Łódzkiej) i Kiedrzyn (za skrzyżowaniem z ul.  Łódzką w kierunku zachodnim) – o długości ok. 1360 m i szerokości 5,5 m wraz z budową odwodnienia. Powstają dwa kanały deszczowe odprowadzające wody opadowe do istniejącego już kanału na skrzyżowaniu z ul. Kisielewskiego, a poza tym układ podczyszczania (separatory z osadnikami). Zrealizowany został już duży zbiornik retencyjny chłonno-odparowujący, do którego odprowadzane będą wody opadowe. W ramach zadania powstaną chodniki dla pieszych, zjazdy na tereny przyległe i oświetlenie uliczne. W zakresie inwestycji była też przebudowa wodociągu,  kolidujących sieci gazociągowych, energetycznych i teletechnicznych, nowa kanalizacja sanitarna, a także przebudowa istniejących skrzyżowań ulicy Traugutta z przyległymi ulicami (Brzechwy, Mierosławskiego, Grochowskiego, Kołakowskiego, Marjańskiej, Łódzkiej i Ludowej). Starą roślinność zastąpią nowe nasadzenia oraz trawniki (nowe drzewa i krzewy pojawią się m.in. wokół zbiornika retencyjnego). Inwestycja ma zakończyć się w listopadzie br., a jej łączny koszt to ok. 9 mln zł.
Obecnie trwa m.in. przebudowa infrastruktury technicznej od skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Kisielewskiego do Traugutta 16, co skutkuje brakiem możliwości wjazdu i wyjazdu z ul. Traugutta w ul. Kisielewskiego. Objazd i obsługa komunikacyjna odbywa się z wykorzystaniem ul. Klemensiewicza.

Budowa połączenia ul. Jesiennej z ul. Bór oraz przebudowa ul. Jesiennej
Inwestycja polega na rozbudowie ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do alei 11 Listopada (na długości 1,2 km)  oraz budowie łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Rydza-Śmigłego z ul. Bór (długości 655 m). Po zakończeniu znacznie poprawi układ komunikacyjny w tym rejonie Częstochowy.
Na całej długości drogi w starym i nowym śladzie powstaną chodniki, droga rowerowa oraz oświetlenie uliczne. Koszt zadania wynosi niemal 15,5 mln zł – z czego 4,9 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota to środki budżetu miasta.
Z końcem lutego br. prace przy budowie łącznika z ul. Bór i przebudowie Jesiennej między ul. Rydza–Śmigłego a ul. 11 listopada wkroczyły w kolejny etap. Oprócz kontynuacji prac na nowym odcinku – przedłużenia drogi do ul. Bór, ekipy budowlane realizują prace także na istniejącym śladzie drogi, co powoduje m.in. ograniczenia z wjazdem z ul. Rydza–Śmigłego w Jesienną i odwrotnie. Nieprzejezdny jest też odcinek ul. Jesiennej do ul. Rutkiewicz w obu kierunkach. Wyjazd z ul. Rutkiewicz w Jesienną jest możliwy tylko w lewo, nie jest możliwy też wjazd i wyjazd z ul. Kamińskiego w Jesienną.
Koniec całości prac przewidziano na drugą połowę maja 2023 roku.

Przebudowa ul. Złotej
Zakres inwestycji na ul. Złotej (dzielnica Zawodzie) obejmuje przebudowę pełnej infrastruktury podziemnej i naziemnej: gruntowną przebudowę konstrukcji drogi, wymianę nawierzchni jezdni, budowę obustronnych chodników, budowę odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i instalację nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Wszystko to na odcinku ok. 1,1 km ulicy Złotej od okolicy skrzyżowania z ul. Legionów do ul. Mirowskiej.
Największe utrudnienia występujące na budowie nowej ul. Złotej związane są z realizacją przyłączy kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz z instalacją sięgaczy kanalizacji sanitarnej do posesji. Wykonawca prac – po interwencjach mieszkańców i Miejskiego Zarządu Dróg – poprawił i wyrównał stan nawierzchni tam, gdzie było to możliwe. Tam, gdzie prace są bardziej zaawansowane, ułożony został fragment konstrukcji drogi, podsypana została też część podjazdów.
Termin zakończenia głównych prac na odcinku od ul. Mirowskiej do ul. Legionów planowany jest do końca czerwca br. Koszt zadania wynosi ponad 8,5 mln zł (z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych).

Budowa ul. Mehoffera

Rozpoczęta niedawno budowa odcinka ul. Mehoffera (długości ok. 380 m) między ul. Piastowską a Chodowieckiego w dzielnicy Stradom realizowana jest kosztem ponad 1,8 mln zł. Ulica zyska odwodnienie, chodniki i asfalt. Wyniesione skrzyżowania zostaną wybrukowane kostką.
Zakres prac obejmuje m.in.: roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni o przekroju 1×2 i szerokości 5,5 m, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m; wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejących bram; budowę sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji; przebudowę zjazdów indywidualnych na działki sąsiadujące z drogą; wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej; wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogi w ramach wprowadzenia docelowej organizacji
ruchu; przebudowa sieci elektroenergetycznej, urządzeń telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego; rozbiórkę i budowę ogrodzeń; wykonanie robót wykończeniowych i obsianie trawą pasów zieleni i roczną pielęgnację trawników od momentu odbioru inwestycji.
Zakończenie prac planowane jest na listopad obecnego roku.

Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Michałowskiego oraz budowa parkingu

Na drodze dojazdowej do bloków przy ul. Michałowskiego (dzielnica Północ) na długości ok. 200 m) realizowane są prace budowlane, które poprawią dojazd do budynków, a także placówek oświatowych, zdrowotnych i punktów usługowych, wraz z uporządkowaniem parkowania. Zadanie realizowane z budżetu miasta zostanie sfinalizowane z końcem kwietnia, jego koszt to ok. 219 tys. zł.

foto/źródło: UM Częstochowy