FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Akcja charytatywna dla studentów z Ukrainy

foto: (mm)

W Częstochowie działają dwie duże publiczne uczelnie wyższe: Politechnika Częstochowska i Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy imienia Jana Długosza. W samej tylko Politechnice Częstochowskiej studiuje prawie 250 studentów z Ukrainy.

Część z nich znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Nie otrzymują pieniędzy z domu, rodzice często znajdują się na terenach okupowanych, lub w strefie walk. Co więcej, jest grupa studentów małoletnich, których uczelnia stara się objąć szczególną pomocą. Dodatkowo do studentów przyjeżdżają matki z rodzeństwem. Są również studenci, którzy objęli opieką małoletnie rodzeństwo, które samodzielnie przekroczyło granicę. Rodzice zostali w Ukrainie.

Od pierwszych chwil agresji Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie władze Politechniki Częstochowskiej podejmują działania na rzecz pomocy naszym ukraińskim studentom, pracownikom i ich rodzinom. Prowadzimy zbiórkę rzeczową na rzecz potrzebujących.

Politechnika Częstochowska wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym imienia Jana Długosza podjęły współpracę z Fundacją Akademicką ,,Na progu” działającą przy Duszpasterstwie Akademickim  działającym na rzecz obu uczelni. W rezultacie od dnia 15 marca 2022 ruszyła akcja charytatywna wsparcia i pomocy dla potrzebujących studentów, doktorantów, stażystów, pracowników. Pozyskane środki przeznaczone zostaną między innymi na: zakup środków spożywczych, leków oraz niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na dedykowane konto Fundacji: Fundacja Akademicka „Na Progu”, ul. Kilińskiego 132, 42-218 Częstochowa, numer konta PL 63 8980 0009 2042 0098 7024 0003 (BANK: ESBANK Bank Spółdzielczy; SWIFT: GBWCPLPP; Waluta: PLN), tytuł: Darowizna.

lub za pomocą zrzutki – POMOC CZĘSTOCHOWSKIM STUDENTOM Z UKRAINY: https://zrzutka.pl/jzfcjp

 

źródło: Politechnika Częstochowska