FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja

Luzowanie obostrzeń covidowych w transporcie publicznym

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r., zmieniają się limity pasażerów pojazdów komunikacji zbiorowej. W mocy pozostaje przepis dotyczący limitów w mniejszych pojazdach.

Obecnie w pojeździe może podróżować tyle osób, ile wynosi 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących, z tym, że co drugie miejsce siedzące musi być wolne. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w dwóch etapach, do 5 czerwca 2021r. będą obowiązywać następujące zasady:

  • od 8 maja (sobota) w tym samym czasie w pojeździe może podróżować tyle osób, ile wynosi 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących (bez zmian), z tym, że co najmniej 30% miejsc siedzących musi pozostać wolnych (więcej o 20% niż do 7 maja);
  • od 15 maja (sobota) w tym samym czasie może w pojeździe może podróżować tyle osób, ile wynosi 100% miejsc siedzących lub 50% wszystkich miejsc siedzących i stojących. W tym drugim przypadku wciąż co najmniej 50% miejsc siedzących powinno pozostać niezajętych.

W pojazdach komunikacji miejskiej nadal będzie obowiązywał nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką.

Wraz z podniesieniem limitu pasażerów komunikacji zbiorowej, nie zostanie zmieniony zapis o limicie podróżnych w samochodach (minibusach) przeznaczonych do przewozu od 7 do 9 osób włącznie z kierowcą. Nadal pojazdem taki będą mogły podróżować 4 osoby (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub współgospodarujących).

Źródło: Dziennik Ustaw RP