FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Filtrator antysmogowy na placu Biegańskiego

foto: UM Częstochowa

Na placu Biegańskiego stoi specjalny filtrator antysmogowy. Od kilku tygodni testowo oczyszcza powietrze w centrum miasta.

Pojawienie się urządzenia to efekt udziału Częstochowy w projekcie badawczym, realizowanym przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Na mocy porozumienia w centralnym punkcie miasta bezpłatnie ustawiono specjalny filtrator, który od kilku tygodni mierzy i oblicza ilość usuniętych zanieczyszczeń smogowych z przestrzeni miejskiej (lokalizację wybrano ze względu na duże natężenie emisji spalin). Efektem pomiarów ma być opracowanie analizy, która docelowo posłuży jako jeden z elementów poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców terenów zurbanizowanych.

Ustawienie urządzenia możliwe było po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Ochrony Środowiska UM oraz Estetyka Miejskiego. Urząd Miasta udostępnił lokalizację na placu Biegańskiego oraz złącze energetyczne. Wcześniej ekologicznym projektem Agencja Wspierania Ochrony Środowiska zainteresowała Senatora RP Wojciecha Koniecznego (jako członka senackiej Komisji Zdrowia oraz Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego), który skierował pismo do miasta i nastąpiły uzgodnienia.

foto/źródło: UM Częstochowa

(MM)