FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

MZDiT ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Mirowskiej

foto: UM Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Mirowskiej (na odcinku od ul. Nadrzecznej do Faradaya). Zainteresowane realizacją inwestycji firmy mogą składać oferty do połowy marca.

Zamówienie obejmuje m.in. rozbiórkę obecnej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę, renowację i budowę odwodnienia układu drogowego, przebudowę wodociągu, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, budowę oświetlenia, czy wykonanie kanału technologicznego i warstw konstrukcyjnych skrzyżowań, chodników, dróg rowerowych, miejsc postojowych, zatoki autobusowej, peronów autobusowych i zjazdów do terenów przyległych. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do przebudowy mostu nad Wartą, wykonania oznakowania oraz zabezpieczenia zieleni (usunięcie kolidujących drzew i krzewów, wykonanie nowych nasadzeń i ułożenie trawników, a także dwuletnia pielęgnacja zieleni).

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://portal.smartpzp.pl/mzd do 15 marca do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi 15 marca o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy. Wyłoniony wykonawca będzie musiał zakończyć inwestycję w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Więcej informacji na stronie: https://portal.smartpzp.pl/mzd/public/postepowanie?postepowanie=13644852

foto/źródło: UM Częstochowa

(MM)