FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Częstochowy

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, częstochowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Częstochowy.

Dokument zawiera szczegółową informację na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w szczególności:

  • ocenę zagrożenia powodziowego;
  • informację o terenach zalewowych;
  • charakterystykę cieków wodnych;
  • długości rzek i wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta; stan rzek i rowów odwadniających na podstawie odbytych przeglądów wiosennych i jesiennych w latach 2018 – 2020;
  • remonty i konserwacje wałów przeciwpowodziowych w latach 2018 – 2019;
  • ocenę stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych;
  • budowli wałowych i towarzyszących;
  • inwestycje, remonty i konserwacje niezbędne dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

System ochrony przeciwpowodziowej realizowany przez Gminę jest wystarczający do właściwego reagowania i prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, gdyż Częstochowa posiada dobrze wyposażony magazyn przeciwpowodziowy, system telemetrycznego monitoringu rzek (poziomu wody w rzekach) oraz rozbudowany system ostrzegania ludności o zagrożeniach, wykorzystujący system elektronicznych syren alarmowych. Od 1 stycznia 2018 r. administratorem wszystkich rzek oraz wałów przeciwpowodziowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W 2019 roku na zlecenie instytucji administrującej rzekami wykonano inwestycję polegającą na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie wałów przeciwpowodziowych na Warcie w kierunku od torów kolejowych (linia Częstochowa – Kielce) do miejscowości Słowik (gm. Poczesna) oraz rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy”.

Przyjęta przez Radę Miasta ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, stanowiąca załącznik do uchwały, jest przekazywana do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który przygotowuje podobny dokument na poziomie regionalnym: „Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa śląskiego”.