FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Odśnieżanie miejsc parkingowych na terenie miasta – prośba do kierowców

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zwraca się z prośbą do kierowców o ograniczenie parkowania na ogólnodostępnych miejscach postojowych w godz. 18.00-6.00. Usprawni to odśnieżanie i poprawi komfort parkowania.

Prośba dotyczy ogólnodostępnych miejsc postojowych zarówno w Strefie Płatnego Parkowania, jak i poza nią. Począwszy od dzisiejszego wieczora, przez kilka kolejnych dni nawierzchnia miejsc parkingowych będzie codziennie oczyszczana przez oddelegowane do tego celu zestawy sprzętu firmy wykonującej usługę zimowego utrzymania miasta. Umożliwi to sprawne wykonanie odśnieżania, co w znacznym stopniu poprawi komfort i bezpieczeństwo parkowania na wyznaczonych miejscach.

foto/źródło: UM Częstochowy