FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży

foto: UM Częstochowa

Aby przeciwdziałać zjawiskom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, specjaliści z częstochowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzą zdalne spotkania edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Od listopada ubiegłego roku odbyło się dziesięć spotkań prowadzonych w formie zdalnej dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów oraz rodziców przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 436 osób. Omawiane zagadnienia dotyczyły rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi emocjami i zachowaniem pojawiającymi się u dzieci, w tym również u uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz ADHD. Tematy, jakie poruszano poświęcone były m.in. cyberprzemocy i postępowaniu z dzieckiem zarówno jako ofiarą jak i sprawcą przemocy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z psychoterapeutami dotyczące pomocy dzieciom w sytuacji kryzysu, sposobów wsparcia dla uczniów wykazujących lęk przed szkołą oraz depresji u młodzieży. Materiały ze spotkań są dostępne na stronie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.

Równolegle do spotkań realizowanych dla nauczycieli, pedagogów i rodziców, w ramach projektu odbywają się spotkania online dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz specjalnych, prowadzone przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w zakresie przeciwdziałania agresji w szkole, cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz dopalaczy i innych substancji zabronionych. Do końca grudnia w spotkaniach wzięło udział 1642 uczniów z 22 częstochowskich szkół.

Wciąż istnieje możliwość zgłoszenia klas na spotkania, których termin można ustalić kontaktując się z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie. W zależności od warunków epidemicznych kolejne zaplanowane w projekcie zadania odbędą się z wykorzystaniem platformy MS Teams bądź w formie stacjonarnej.

Na początku stycznia zostały również ogłoszone dwa konkursy w dwóch różnych grupach wiekowych. Dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej jest to konkurs plastyczny pod hasłem „Pozytywnie zakręceni w cyberprzestrzeni” natomiast dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych konkurs na krótki spot filmowy ,,Bezpieczny świat we mnie i wokół mnie”. Regulaminy zostały przesłane bezpośrednio do wszystkich częstochowskich szkół. Zamieszczone są też na stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.

Projekt ,,Częstochowa wolna od przemocy”  trwający od listopada 2020 roku do czerwca 2021 roku realizuje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia.

foto/źródło: UM Częstochowa