FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Bez kategorii

Narodowy Spis Powszechny 2021 – trwa nabór kandydatów na rachmistrzów

Tylko do 9 lutego (wtorek) potrwa nabór ofert osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rachmistrza spisowego, zaś sam Narodowy Spis Powszechny ruszy z początkiem kwietnia i zakończy się 30 czerwca.

Kandydatka lub kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatki i kandydaci na rachmistrza zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu w trybie zdalnym (dane o szkoleniu są przesyłane na podany, podczas rejestracji w Systemie Ewidencji Rachmistrzów, adres e-mail). Szkolenia obejmą część teoretyczną oraz praktyczną. Przeprowadzany po szkoleniu egzamin kandydata na rachmistrza odbędzie się poprzez aplikację e-learning. Zarówno podczas szkolenia, jak i egzaminu kandydaci będą korzystać z własnych urządzeń z dostępem do Internetu (laptopa, komputera, tableta). Osoby, które nie wezmą udziału w całym szkoleniu, nie będą mogły przystąpić do końcowego egzaminu.

Kandydaci z pozytywnym wynikiem egzaminu (minimum 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście zdecyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (będzie to pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test – w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (drugie kryterium).

Rachmistrzowie spisowi będą wykonywać swoje czynności z wykorzystaniem urządzenia mobilnego ze specjalnym oprogramowaniem. Ich głównym zadaniem będzie należeć przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego oraz zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

Kandydaci mogą składać dokumenty osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – przynieść wypełnioną deklarację ze sobą bądź wypełnić ją na miejscu. Można to zrobić w dostępnej w ramach obecnego reżimu sanitarnego strefie Urzędu – w załatwieniu tych formalności pomoże odpowiedni personel. Dokumenty można też składać w punkcie kancelaryjnym UM przy ul. Jerzego Waszyngtona 5, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź pocztą.

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

  • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
  • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
  • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Na podst. materiałów UM Częstochowy