FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja Miasto Przestrzeń

Organizacja centrów przesiadkowych w Częstochowie. Konferencja prasowa na symboliczne zakończenie inwestycji

Konferencja prasowa 25.01.2021

Dziś (tj. 25.01) odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji węzłów przesiadkowych w Częstochowie, które będą służyć mieszkańcom miasta i regionu. Spotkanie odbyło się na terenie centrum przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego, jednego z trzech wybudowanych.

Na miejscu obecni byli m.in. prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk, wraz z zastępcą Piotrem Grzybowskim, przewodniczący częstochowskiej Rady Miasta, Zbigniew Niesmaczny oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, Joanna Holi – Sosnowska.

Z ust prezydenta usłyszeliśmy: – Kończymy jedną z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie. Będzie to udogodnienie nie tylko dla mieszkańców naszego miasta, ale i całego regionu. Wiemy, że codziennie do Częstochowy z okolic przyjeżdża do szkoły, pracy i w innych celach około 40 tys. osób. Dzięki tej infrastrukturze jest duża szansa, że część z nich przesiądzie się lub w ogóle zrezygnuje z przyjazdu prywatnym środkiem transportu na rzecz publicznego transportu zbiorowego lub alternatywnego środka transportu.

Od wtorku (26.01) z infrastruktury centrum przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego zaczną korzystać pasażerowie publicznego transportu zbiorowego, w tym przede wszystkim częstochowskiego MPK (pozostałe dwa węzły zostały oddane do użytku wcześniej). Koszt inwestycji wyniósł ok. 69 mln zł z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie ok. 27 mln zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Zakładane korzyści z inwestycji:

 • możliwość szybkiej przesiadki z dowolnego środka transportu prywatnego na środek transportu zbiorowego bądź alternatywny środek transportu;
 • udogodnienie zarówno dla mieszkańców Częstochowy (ok. 212 tys. osób) jak i ludzi spoza miasta, uatrakcyjnienie Częstochowy jako lidera subregionu północnego Województwa Śląskiego;
 • odciążenie ruchu kołowego w godzinach szczytu (zwiększenie szans na to, że część z 40 tys. mieszkańców regionu, którzy przyjeżdżają codziennie do Częstochowy, porzuci prywatne środki transportu na rzecz transportu publicznego i komunikacji miejskiej);
 • przebudowa kluczowych układów drogowych w trzech ważnych punktach miasta;
 • poprawa estetyki i dostępności terenów przy największych dworcach PKP w mieście;
 • dalsza rozbudowa i uzupełnianie sieci dróg rowerowych – powstało bądź zostało przebudowanych ok. 10 km sieci łączących wspomniane dworce, przy których powstały węzły.

Organizacja komunikacji na centrach.

Dworzec PKP Stradom

• Od 1 stycznia 2021 roku:

 • obok dworca, ulicą Pułaskiego kursują linie autobusowe nr 23 i 69;
 • przez peron kursują linie nr 15 i 37, wykonując wjazdy kieszeniowe (przelotowo), obsługa pasażerów odbywa się na pierwszym wg kolejności słupku przystankowym.

• Docelowo

 • oprócz powyższych możliwe będzie w przyszłości skierowanie na dworzec jeszcze jednej linii autobusowej od strony centrum, bez ingerencji w układ logistyczny pozostałych połączeń.

Łącznie na węźle i w jego obrębie cztery linie autobusowe MPK.

Dworzec PKP Raków

• Od 1 stycznia 2021 roku:

 • przy Skwerze Junaków, z peronu zewnętrznego korzysta linia za tramwaj 02/01 oraz linia 19, która wykonuje tam wjazdy kieszeniowe (przelotowo);
 • po drugiej stronie przejścia podziemnego pod torami kolejowymi, przy ul. Rejtana, znajduje się pętla linii 23, odległa o 120 metrów i połączona ze Skwerem Junaków bez barier architektonicznych.

• Docelowo oprócz powyższych (z uwzględnieniem, że po powrocie na stałe trasy tramwajów przestaje jeździć autobus za tramwaj):

 • przy Skwerze Junaków, z peronu zewnętrznego korzystają linie nr 12, 32 i 80 (jako przystanki końcowe) – realizacja po zakończeniu remontu ulicy Łukasińskiego (odbiory ulicy początku lutego);
 • przy Skwerze Junaków, z peronu wewnętrznego korzystają linie nr 19, 31, 35 i 36 (jako przystanki przelotowe w ramach wjazdów kieszeniowych) – realizacja po zakończeniu remontu ulicy Łukasińskiego;
 • kiedy zapadnie decyzja o przywróceniu tramwajów na Aleję Pokoju, w odległości 150 metrów (połączenie bez barier architektonicznych) będzie obsługiwany przystanek końcowy dla linii tramwajowej nr 2, a jednocześnie początkowy dla skróconego wariantu linii nr 1.

Łącznie na węźle i w jego obrębie osiem linii autobusowych MPK + tramwaj (do czasu powrotu, autobus za tramwaj)

Dworzec PKP Główny – Piłsudskiego

• Od 26 stycznia 2021 roku:

 • z peronu zewnętrznego korzystają linie MPK: 18, 30 i 33, w układzie przystanków kolejno: do wysiadania – techniczny – odjazdowy (wszystkie trzy linie na swojej trasie mają przystanki poza granicami miasta, w gminie Mstów i w gminie Konopiska);
 • z peronu środkowego korzystają linie GZK Rędziny: R, Rm, Rk, RkZ i Rl w układzie przystanków kolejno: do wysiadania/techniczny – odjazdowy – przystanek dla przewoźników komercyjnych;
 • z peronu wewnętrznego będą korzystać przewoźnicy komercyjni w liczbie i zakresie uzgadnianym na bieżąco z MZDiT, uzgodnienia z przewoźnikami komercyjnymi trwają, szczegóły w I kwartale 2021 roku.

Łącznie na węźle i w jego obrębie trzy linie autobusowe MPK i trzy linie autobusowe GZK + przewoźnicy komercyjni po odpowiednich uzgodnieniach.

• Docelowo oprócz powyższych istnieje techniczna możliwość skierowania przez węzeł jeszcze dwóch, kolejnych autobusów MPK (nie będą to najprawdopodobniej linie podmiejskie do gminy Olsztyn ani gminy Poczesna).

Poza miejscami dla autobusów publicznego transportu zbiorowego (łącznie na wszystkich centrach 15), miejscami postojowymi ogólnymi (łącznie 76), miejscami postojowymi taxi (łącznie 22) oraz miejscami do zatrzymywanie się pojazdów z osobami niepełnosprawnymi (12) i parkingami dla rowerów bike&ride (łącznie miejsc na około 126 sztuk jednośladów) będą do dyspozycji miejsca do szybkiego wysiadania/podrzucenia przy wejściach dworców (łącznie 7) i parkingowe Park &Ride (łącznie 245) – które będą do dyspozycji osób przesiadających się na środki publicznego transportu zbiorowego – regulamin korzystania z tych miejsc dostępnych na terenach za szlabanami będzie przedmiotem uchwały częstochowskiej Rady Miasta.