FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

„Ucz się i baw w Częstochowie” – ferie 2021

Głównym organizatorem ferii jest Urząd Miasta, we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, Hufcem ZHP Częstochowa oraz częstochowskimi szkołami. Pierwszy tydzień ferii to głównie zajęcia dla małych grup w szkołach podstawowych, drugi tydzień ma być wirtualny – m.in. z grą online dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miejskie ferie w Częstochowie będą mieć formułę dopasowaną do czasów epidemii i ogólnokrajowej kwarantanny. Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk mówi: mimo epidemii chcemy zadbać o to, aby uczniowie częstochowskich szkół mogli skorzystać z ferii, przynajmniej w takim zakresie, jak to jest obecnie możliwe. Okres zdalnego nauczania i drastycznego ograniczenia kontaktów z rówieśnikami jest trudny, zwłaszcza dla najmłodszych uczniów, dlatego przygotowaliśmy ofertę zajęć w szkołach.

W pierwszym tygodniu ferii (od 4 do 8 stycznia) zajęcia stacjonarne dla uczniów zorganizuje 18 miejskich placówek oświatowych: Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 8, 9, 21, 22, 38, 46, 48, 49 i 52, Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 2 i 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II oraz Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego.

W szkołach podstawowych będą odbywać się m.in. warsztaty plastyczno-techniczne, rękodzieła artystycznego, zajęcia z dziedziny programowania i robotyki, zajęcia plastyczne (np. origami), teatralne, muzyczne i animacyjne, czytelnicze i biblioteczne. Planowany jest Dzień Ekologiczny „Jestem EKO”. Zajęcia mają odbywać się w godzinach 8-13 w grupach do 12 osób, zaś z oferty ma skorzystać ok. pół tysiąca uczniów z klas I-IV.

W szkołach ponadpodstawowych zajęcia – tylko dla uczniów klas mundurowych (m.in. z orientacji w terenie) – zorganizują przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających w tych środowiskach szkolnych. Hufiec ZHP Częstochowa zamierza natomiast przeprowadzić 7 stycznia (czwartek) bieg szlakiem miejsc pamięci narodowej w mieście.

Drugi tydzień ferii (11-15 stycznia) to m.in. gra online dla uczniów szkół ponadpodstawowych związana z projektowaniem szkoły przyszłości oraz dodatkowa prezentacja i promocja szkół technicznych i branżowych w sieci, skierowana do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz ich rodziców.

Wszystkie miejskie lub dotowane przez miasto zajęcia w czasie ferii będą odbywać się w reżimie sanitarnym, przewidzianym w okresie epidemii, zgodnie z ograniczeniami nałożonymi na czas ogólnokrajowej kwarantanny.