FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Kontynuacja programu in vitro w latach 2021-23

foto: M.Biś

Częstochowscy radni zgodzili się na kontynuację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2021-23.

Uchwałę, która wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku, przyjęto podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 17 grudnia.  Częstochowa była pierwszym miastem, które wprowadziło program dofinansowania leczenia in vitro. Zabiegi finansujemy już ósmy rok. Odbyły się trzy edycje programu. Od 2012 r. dofinansowanie miasta objęło łącznie 176 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, dzięki którym urodziło się już 53 dzieci (26 chłopców i 27 dziewczynek), w tym 5 par bliźniaków. To 30,1% efektywności w stosunku do liczby przeprowadzonych procedur. W roku 2020 takich procedur sfinansowano 30.

Do programu kwalifikowane są pary, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia), jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
  • są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
  • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu w wysokości do 5000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

Dla par, które doczekały się dzieci, częstochowska firma Deltim, od początku realizacji programu,  dodatkowo nieodpłatnie przekazuje wózki.

Radni uchwalili przyjęcie kontynuacji na lata 2021 – 2023 programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2015 – 2017”, przyjętego uchwałą 23 listopada 2015 r. i kontynuowanego  w latach 2018 – 2020 na podstawie uchwały z 7 września 2017 r.

foto: M.Biś / źródło: UM Częstochowa