FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Częstochowa będzie miała swój hejnał

foto: UM Częstochowa

Na propozycję hejnału skomponowanego przez Mateusza Pospieszalskiego przystała na ostatniej sesji Rada Miasta. Radni ustanowili też Honorowy Medal za zasługi dla Miasta Częstochowy. Po korekcie herbu, to kolejne dwa najważniejsze, symboliczne elementy kończącego się powoli roku jubileuszu 800-lecia pisanych dziejów miasta i trzech dekad samorządu.

Pierwszy hejnał Częstochowy skomponowany został już w latach 50. XX w. przez Zygfryda Jałowieckiego. W roku 1966 można było go wysłuchać podczas obchodów 1000-lecia państwa polskiego. Był to utwór o tyle nietuzinkowy, że skomponowany na trzy trąbki, a nie na jedną – jak typowa kompozycja tego rodzaju, choćby hejnał krakowski. Autorem kolejnego hejnału był Stanisław Antoni Sypek. Ten najnowszy – tradycyjnie przeznaczony na jedną trąbkę – został napisany przez Mateusza Pospieszalskiego, wybitnego częstochowskiego muzyka, instrumentalistę, kompozytora, członka m.in. grup ,,Tie Break” i ,,Voo Voo”. Zapis nutowy hejnału jest zastrzeżony i prawnie chroniony.

Sprawie wyboru hejnału poświęcone było przeprowadzone w formie telekonferencji spotkanie ,,Zespołu do spraw uroczystości i ceremoniału miejskiego” 12 listopada. Przewodniczył mu zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, a uczestnikami byli m.in. naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Aleksander Wierny oraz – w charakterze zaproszonego eksperta – dyrektor Filharmonii Częstochowskiej Adam Klocek. Przez aklamację zdecydowano, że jako potencjalny hejnał Częstochowy prezydentowi miasta przedstawiony zostanie właśnie utwór Mateusza Pospieszalskiego. Prezydent – po zapoznaniu się z utworem – zaproponował go z kolei Radzie Miasta, która poprzez uchwałę zgodziła się na taki hejnał.

To jeszcze nie koniec procedury – teraz bowiem hejnał będzie musiał jeszcze zostać zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną, czyli organ opiniodawczo-doradczy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W piątek, 18 grudnia, kompozytor nowego hejnału – Mateusz Pospieszalski – odwiedził Urząd Miasta, w którym spotkał się z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem i przekazał mu symboliczny zapis nutowy swojego utworu.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie zamiaru ustanowienia ,,Honorowego Medalu za zasługi dla Miasta Częstochowy”, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu jego nadawania.

Medalem „Praemiando Incitat” – co z łaciny można przetłumaczyć jako ,,nagradzając – zachęca” – mają być wyróżniane osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które poprzez swoją działalność zawodową, społeczną i publiczną – względnie realizację swoich zadań na rzecz miasta – przyczyniły się w sposób szczególny do jego rozwoju i promocji.

Odznaczenie będzie I lub II stopnia (Złoty lub Srebrny). Medal I stopnia prezydent Częstochowy nada po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaczenia; z kolei Medal II stopnia będzie mógł zostać nadany z własnej inicjatywy prezydenta.

Jak czytamy w opisie, odznaczenie będzie się składać z dziesięcioramiennej asymetrycznej gwiazdy, z nałożoną na nią okrągłą tarczą z herbem miasta i napisem ,,Praemiando Incitat Częstochowa” na otoku. Do całości dołączona będzie materiałowa baretka.

Z wnioskiem o nadanie odznaczenia będą mogły występować instytucje, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, a także grupa 5 radnych obowiązującej kadencji Rady Miasta. Wniosek powędruje do Konwentu za pośrednictwem prezydenta Częstochowy.

Podobnie jak w przypadku hejnału, w sprawie ustanowienia medalu będzie jeszcze potrzebna opinia Komisji Heraldycznej.

foto/źródło: UM Częstochowa