FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

Promenada Śródmiejska oddana do użytku

W centrum miasta mieszkańcy Częstochowy mają nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji, mowa tutaj o zrealizowanym projekcie Promenady Śródmiejskiej, która powstała na terenie dawnego ,,Węglobloku” między aleją Wolności, a aleją Bohaterów Monte Cassino.

Teren na którym realizowana była inwestycja mieści się na dawnym obszarze przemysłowym znajdujący się w pobliżu Alei Wolności oraz ulic Marii Skłodowskiej Curie i Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Po zamknięciu działalności ,,Węglobloku’’ cały teren nie był w pełni wykorzystany, zwłaszcza z punktu widzenia estetyki centrum miasta, jak i potencjału, który wynikał z lokalizacji. Zamiarem tego przedsięwzięcia było przekształcenie dotychczasowego terenu w nowoczesny obiekt użytkowy służący mieszkańcom miasta do celów rekreacyjnych, sportowych oraz wypoczynkowych.

W ramach inwestycji powstał pasaż spacerowo-rekreacyjny, gdzie przewidziano miejsca wypoczynku zarówno dla starszych mieszkańców miasta, jak również dla tych młodszych stawiających na aktywne formy rekreacji i wypoczynku oraz dzieci i młodzieży. Całość terenu to ponad 13 tyś. m2 powierzchni. Należy podkreślić, że w tym projekcie nie zapomniano o dostępności tej inwestycji dla osób z niepełnosprawnościami. Promenada Śródmiejska wpisuje się w najważniejsze założenia programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”, w którego  ramach jednym z głównych celów jest zwiększenie aktywności fizycznej i możliwości rekreacji dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.

Kompozycja bulwaru została zbudowana na osi wschód-zachód. Znajdują się tam dwa place, wejściowy z charakterystyczną bramą w formie pergoli (od strony alei Wolności) oraz plac centralny na którym znajdują się urządzenia typu street workout. Całość przestrzeni oddziela zwarta zieleń tzw. ,,zielony pierścień’’ oraz ogrodzenie gabionowe. W obrębie Promenady Śródmiejskiej powstała trawiasta ,,plaża miejska’’ służąca w znacznym stopniu wypoczynkowi gdzie zainstalowano 14 leżaków. Nie zapomniano także o elementach tzw. małej architektury, wzdłuż głównego traktu spacerowego zbudowano ławki, aneksy wypoczynkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Przestrzeń w celu bezpieczeństwa została oświetlona i objęta miejskim monitoringiem wizyjnym.

Cały teren został odwodniony poprzez budowę kanalizacji deszczowej i  zagospodarowany w ten sposób aby nasyp oraz nowe drzewa i krzewy ograniczały uciążliwości sąsiedztwa arterii komunikacyjnej. Celem budowanej inwestycji było maksymalne wykorzystanie istniejącej zieleni. Posadzono w sumie 44 nowe drzewa, natomiast na skarpie  1600 krzewów irgi płożącej.

Inwestycja trwała od końca 2018 roku, oficjalny odbiór nastąpił  pod koniec listopada br . Koszt inwestycji to niemal 6,4 mln zł.

autor/foto: Mateusz Musiał