FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

W dzielnicy Stradom zrealizowano kolejne inwestycje drogowe

foto: UM Częstochowa

W mijającym roku w dzielnicy Stradom zrealizowano kolejne inwestycje drogowe, służące poprawie komfortu podróżowania po tej części miasta. Wszystko to w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie.

W ostatnim czasie największą oddaną do użytku inwestycją na Stradomiu była przebudowa ulic: Artyleryjskiej i Kościelnej. Prace objęły odcinek od ul. Matejki do przedłużenia ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej. Na miejscu powstała nowa jezdnia oraz chodniki po obydwu stronach ul. Artyleryjskiej i po jednej stronie ul. Kościelnej. Przebudowano ponadto: kanalizację deszczową i część przyłączy związanych z kanalizacją sanitarną. Zmodernizowane zostały skrzyżowania z drogami poprzecznymi przylegającymi do ul. Artyleryjskiej i Kościelnej. Docelowo uspokoi to ruch oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania na Stradomiu (koszt całości to blisko 6,5 mln zł z dofinansowaniem w połowie z Funduszu Dróg Samorządowych). W ramach rozszerzenia zakresu prac ulica Kościelna przebudowana została jednocześnie na dalszym odcinku: od skrzyżowania z przedłużeniem ul. Jagiellońskiej do Kościelnej (czyli od okolic kościoła) do ul. Chopina. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na roboty, w najbliższym czasie pracami objęty zostanie pozostały  fragment ul. Kościelnej wymagający interwencji budowlanej: od skrzyżowania z ul. Piastowską do kładki nad rzeką Stradomką.

Dodatkowo, w ramach jednego z poprzednich pakietów inwestycji lokalnych w programie Lepsza Komunikacja w Częstochowie, zrealizowana została budowa miejsc parkingowych przy ul. Piastowskiej wraz z postojem Taxi.

Obecnie, w związku z kontynuacją inwestycji zrealizowanej w części przed dwoma laty, w ciągu ul. Polnej przebudowywany jest odcinek drogi od ul. Pirotechników do ul. Skrzetuskiego.

W planach są kolejne inwestycje drogowe na Stradomiu. Po przeprowadzeniu stosownych uzgodnień i formalności możliwa będzie przebudowa m.in. ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Łączności do ul. Skrzetuskiego.

foto/źródło: UM Częstochowa