FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja Miasto

Konsultacje społeczne – plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zaprasza do udziału w konsultacjach na temat Planu Transportowego. Swoje uwagi, wnioski, sugestie można zgłaszać do 17 grudnia poprzez formularz online.

Poprzednio plan był aktualizowany w 2017 roku, a bieżąca aktualizacja Planu Transportowego została przeprowadzona we własnym zakresie przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu, na bazie obowiązującego dokumentu wprowadzonego uchwałą Rady Miasta w roku 2013.

Zamiar wprowadzenia do eksploatacji autobusów z napędem elektrycznym – jako wynik działania proekologicznego, a jednocześnie spełniającego wymagania Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – spowodował konieczność aktualizacji Analizy Kosztów i Korzyści (AKK) związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu. Wymusiło to jednocześnie aktualizację Planu Transportowego.

Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy od 27 listopada do 17 grudnia mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i sugestie do dokumentu. Służy do tego elektroniczny formularz pod linkiem:

https://ankieta.konsultuje.pl/czestochowa/konsultacje-spoleczne-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-miasta-czestochowy