FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta na lata 2020-2040

foto: UM Częstochowa

Podczas ostatniej sesji częstochowscy radni przyjęli Strategię Rozwoju Elektromobilności dla miasta na lata 2020-2040. Dokument pozwala na zebranie w jednym miejscu zagadnień związanych z elektromobilnością przy uwzględnieniu podjętych już działań w tej dziedzinie, jak również planów w zakresie sprostania nowym celom i priorytetom.

CZYM JEST?

Strategia rozwoju elektromobilności to narzędzie, które wspiera działania częstochowskiego samorządu w zakresie realizacji polityki elektromobilności. Dokument jest odpowiedzią na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności nastawionej na wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych w Polsce, a także na prowadzoną politykę klimatyczno-transportową.

CZEMU SŁUŻY?

Przyjęta strategia i realizacja jej założeń pozwolą, obok usprawnienia ruchu miejskiego, na ograniczenie niskiej emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy. Celem opracowania jest też przeprowadzenie oceny możliwości, określenie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji, jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w mieście. Całość opracowana została w taki sposób, aby jak najbardziej optymalnie sprostać potrzebom transportowym i środowiskowym.

CO ZAWIERA?

Strategia rozwoju elektromobilności składa się m.in. z opisów stanu jakości powietrza, systemu komunikacyjnego oraz istniejącego systemu energetycznego. Na tej podstawie opracowana została właściwa strategia, skupiająca się m.in. na diagnozie stanu obecnego, identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb komunikacyjnych czy wyznaczeniu priorytetów w zakresie wdrożenia narzędzia. Całość zawiera szczegółowy plan, opisujący takie kwestie jak m.in.: zastosowane technologie, źródła finansowania, czy konsultacje z mieszkańcami.

foto/źródło: UM Częstochowa