FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

Covid 19 – nowy plan działań na najbliższe tygodnie

foto: UM Częstochowa
Rząd przedstawił plan działań na najbliższe tygodnie. Ma to pomóc dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Od soboty otwarte będą sklepy w galeriach handlowych w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, ale uczniowie nie wyjadą na zimowiska. 

Plan przedstawił premier,  w sobotę, 21 listopada. W ramach prac rząd przygotował trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z trwającą epidemią. To trzy warianty obostrzeń, które mają być wprowadzane w zależności od rozwoju sytuacji.
Teraz jeszcze każdy może przesłać swoje uwagi do aktów prawnych, które są dostępne w formacie PDF (linki poniżej). Wystarczy je przesłać na adres: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.
Trzy projekty rozporządzeń dotyczą:
  • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12.2020),
  • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12.2020 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
  • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).
ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI – OD 28 LISTOPADA DO 27 GRUDNIA
Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym
Od soboty będą znów otwarte sklepy i usługi w galeriach i parkach handlowych ale w ścisłym reżimie sanitarnym.
Będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2.
Oczywiście w przestrzeni publicznej nadal obowiązuje zasłanianie nosa i ust, a przed wejściem do sklepu należy zdezynfekować ręce lub używać rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.
Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia
Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. W tym czasie ma obowiązywać zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimow; dzieci i młodzież ma pozostać w domach.
Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności
Przemieszczanie się
• dystans 1,5 m od innych osób;
• ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8.00 – 16.00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
Wydarzenia kulturalne i kina
• Działalność zawieszona
Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
• 50% liczby miejsc siedzących, albo
• 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny
• Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
• obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
Zgromadzenia i spotkania
• W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
• Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.
Wesela, komunie i konsolacje
• Zakaz organizacji
Targi i wydarzenia
• Wyłącznie w formie online
Parki rozrywki
• Działalność zawieszona
Edukacja
• Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
Sklepy i galerie handlowe
• Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
• Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00
Hotele
• Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków
Gastronomia
• Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
• Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami
Siłownie, kluby fitness i aquaparki
• Działalność zawieszona
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
• Bez udziału publiczności
OD 28.12 ETAP STABILIZACJI – ZALEŻNIE OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ MOŻLIWY STOPNIOWY POWRÓT DO STREF CZERWONYCH, ŻÓŁTYCH I ZIELONYCH
W momencie spadku liczby zachorowań, rząd zapowiada powrót do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Restrykcje będą wówczas stopniowo rozluźniane. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?
STREFA CZERWONA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.
Przemieszczanie się
• dystans 1,5 m od innych osób;
• ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.
Wydarzenia kulturalne i kina
• 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.
Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
• 50% liczby miejsc siedzących, albo
• 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny
• Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
• obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
Zgromadzenia i spotkania
• W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
• Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
• Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.
Wesela, komunie i konsolacje
• Zakaz organizacji
Targi i wydarzenia
• Wyłącznie w formie online
Parki rozrywki
• Działalność zawieszona
Edukacja
• Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna
Sklepy i galerie handlowe
• Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
• Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00
Hotele
• Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków
Gastronomia
• Wyłącznie na wynos i na dowóz
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
• Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami
Siłownie, kluby fitness i aquaparki
• Działalność zawieszona
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
• Bez udziału publiczności;
STREFA ŻÓŁTA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.
Przemieszczanie się
• Brak ograniczeń
Wydarzenia kulturalne i kina
• 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.
Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
• 50% liczby miejsc siedzących, albo
• 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny
• Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 7m2
Zgromadzenia i spotkania
• W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
• Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Wesela, komunie i konsolacje
• Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób
Targi i wydarzenia
• Wyłącznie w formie online
Parki rozrywki
• Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2
Edukacja
• Nauczanie hybrydowe
Sklepy i galerie handlowe
• Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2
Hotele
• Działalność bez ograniczeń
Gastronomia
• Otwarte w g. 6.00 – 21.00
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
• Brak ograniczeń
Siłownie, kluby fitness i aquaparki
• Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
• Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
• 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność
STREFA ZIELONA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.
Przemieszczanie się
• Brak ograniczeń
Wydarzenia kulturalne i kina
• 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność
Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
• 100% liczby miejsc siedzących, albo
• 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących
Kult religijny
• Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 4m2
Zgromadzenia i spotkania
• W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.
Wesela, komunie i konsolacje
• Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób
Targi i wydarzenia
• Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2
Parki rozrywki
• Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2
Edukacja
• Nauczanie hybrydowe
Sklepy i galerie handlowe
• Działalność bez ograniczeń
Hotele
• Działalność bez ograniczeń
Gastronomia
• Działalność bez ograniczeń
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
• Działalność bez ograniczeń
Siłownie, kluby fitness i aquaparki
• Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
• Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
• 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność
foto/źródło: UM Częstochowa