FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Jesienne inwestycje drogowe w Częstochowie

foto: M. Biś

W kilku dzielnicach Częstochowy trwają obecnie prace drogowe, służące poprawie jakości poruszania się po mieście, ważne dla społeczności lokalnych. Wszystkie powinny się zakończyć jeszcze w tym roku.

Obecnie intensywne prace budowlane są realizowane m.in. na granicy Lisińca i Grabówki w ciągu ul. Rybackiej, na Zawodziu (budowa ul. Suchej), czy na Tysiącleciu, gdzie przebudowywana jest ulica Brzeźnicka – od ul. Dekabrystów do Promenady im. Czesława Niemena. Jesienne inwestycje powinny się zakończyć jeszcze w tym roku.

– Pomimo obiektywnych przeciwności, związanych obecnie także z epidemią, krok po kroku realizujemy zadania drogowe, których oczekują mieszkańcy częstochowskich dzielnic. Nie możemy się ograniczać tylko do dużych, unijnych inwestycji. Oczywiście nie sposób wielu potrzeb lokalnych w tym zakresie zaspokoić jednocześnie, ale dzięki obecnym, jesiennym pracom, na które udało się wygospodarować środki, odsetek dzielnicowych ulic i chodników wymagających w mieście pilnej przebudowy, znowu się zmniejszy – mówi prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

ZAKRES PRAC

Prace przy ulicach: Rybackiej i Brzeźnickiej skupiają się głównie na regulacji urządzeń w jezdni wraz z wymianą nawierzchni i poprawą zjazdów po wymianie krawężników. Ich koszt to odpowiednio: 422 tys. zł i 476 tys. zł.

Szerszy zakres realizowany jest za kwotę blisko 2,4 mln zł w ulicy Suchej na Zawodziu. Tam powstają m.in. nowa nawierzchnia , miejsca postojowe, chodnik obustronny, zjazdy indywidualne i publiczne, nowa sieć teletechniczna, budowa zatoki postojowej, kanał deszczowy i oświetlenie uliczne.

O kolejnych realizacjach na terenie miasta w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie będzie informował na bieżąco.

foto: Marcin Biś / źródło: UM Częstochowa