FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Stawki podatku i opłat lokalnych w 2021 roku

foto: UM Częstochowa

Ostatnia sesja Rady Miasta przyniosła rozstrzygnięcia w tej kwestii. Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok  zostaną zwaloryzowane o wskaźnik inflacji tj. o 3,9 %. Nie będzie z kolei zmian w podatku od środków transportowych – utrzymanie ich na obecnym poziomie ma służyć m.in. wsparciu tego sektora przedsiębiorczości.

Konieczna zmiana stawek podatku od nieruchomości to m.in. efekt polityki władz centralnych, znacznie ograniczających dochody samorządów – w tym Częstochowy. Na przykład – z tytułu udziału w PIT do kasy miasta trafia na tę chwilę 23 mln zł mniej niż zakładano w tegorocznym budżecie. Zdecydowanie niewystarczająca rządowa subwencja oświatowa sprawia, że jeszcze w tym roku na wydatki, które powinna pokrywać, Częstochowa dołoży 100 mln z własnych zasobów (cztery lata temu była to niecała połowa tej kwoty).

Poza tym – miasto zabiega o to, aby strona rządowa zwróciła mu środki, które zmuszone było wydać z własnej kieszeni na zadania zlecone przez administrację rządową – bo nie szły za nimi pieniądze na ich realizację. Spór sądowy Częstochowy z władzami centralnymi dotyczy 67 mln zł należnych środków, które powinny trafić do kasy miasta.

A oto, w jaki sposób będą kształtować się podatki i opłaty lokalne w przyszłym roku:  

Podatek od gruntów wykorzystywanych na działalność gospodarczą – niezależnie od tego, jak są zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków –  wyniesie 99 groszy za m2 (w tym roku jest to 95 groszy).

Za  grunty pozostałe, w tym grunty, na których organizacje pożytku publicznego prowadzą odpłatną działalność statutowa, będzie się płacić 52 grosze za m2 (w tym roku – 50 groszy).

Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, w 2021 r. stawka wyniesie 85 groszy za m2 (teraz – 81 groszy). Z kolei 24 zł 84 grosze zapłacimy za m2 w budynkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także w budynkach mieszkalnych (lub ich częściach), w których taka działalność jest prowadzona (obecnie ta kwota wynosi 23 zł 90 groszy).

Podwyższona będzie też – z 8,05 zł do 8,37 zł za m2 –  stawka za budynki pozostałe.

W 2021 roku nie zmieni się natomiast wysokość podatku od środków transportowych. Utrzymanie go na tegorocznym poziomie wpisuje się w działania samorządu wspierające rozwój przedsiębiorczości, tworzące warunki sprzyjające podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze transportu.

I tak dla samochodu dwuosiowego ciężarowego o całkowitej masie od 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym, stawka podatku pozostanie na poziomie 1161 zł. Dla trzyosiowego ciągnika z naczepą lub przyczepą, o masie zespołu pojazdów od 36 do 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym, podatek nadal będzie wynosił 1568 zł.

Za pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 do 12 t oraz za autobusy posiadające certyfikat czystości spalin Euro 5 i Euro 6 lub o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub zasilane gazem ziemnym właściciele zapłacą podatek  z 50 procentową ulgą.

Rada Miasta zwaloryzowała także o wskaźnik inflacji stawki opłaty targowej, które w Częstochowie nie były zmieniane od kilku lat.

foto/źródło: UM Częstochowa