FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Na terenie Częstochowy trwa badanie specyfikacji ruchu drogowego

foto: Marcin Biś

Na terenie Częstochowy trwa badanie specyfikacji ruchu drogowego. Ostatnie tego typu pomiary były przeprowadzane w mieście kilka lat temu.

Zlecone przez częstochowski MZDiT badanie wynika z ustawowego obowiązku zarządcy sieci drogowej oraz z faktu, że specyfika ruchu w mieście stale się zmienia i konieczne jest rozpoznanie aktualnych wartości. Wpływ na to miały m.in. powstanie autostradowej obwodnicy miasta i realizacja szeregu miejskich inwestycji drogowych wpływających na charakterystykę i zmianę struktury ruchu w poszczególnych rejonach Częstochowy.

Do końca tygodnia specjalistyczny sprzęt pomiarowy obecny będzie przez całą dobę w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta w ciągu, m.in.: DK-1, DK-91, DK-46, DK-43, A1, DW908, DW 494 i 491 oraz przy ulicach: Mykanowskiej, Legionów czy Żyznej.

Badania mają dać odpowiedź m.in. na pytanie o stopień udziału transportu tranzytowego w strukturze ruchu drogowego oraz wskazać formę i wartości dotyczące przemieszczania się samochodów na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannego i popołudniowego szczytu. Dane te umożliwią m.in. opracowywanie – optymalnych do potrzeb – projektów organizacji ruchu dla poszczególnych ciągów komunikacyjnych w Częstochowie.

foto: Marcin Biś / źródło: UM Częstochowa