FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” czyli ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna

foto: UM Częstochowa

W okresie jesienno-zimowym, w naszych mieszkaniach i domach wzrasta ryzyko powstania pożarów, a także zatruć tlenkiem węgla. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”  to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów oraz zatrucia tlenkiem węgla. Jest kierowana m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Więcej o samej kampanii można przeczytać tutaj

Co warto wiedzieć o zagrożeniu?

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, podczas których dochodzi do emisji tlenku węgla.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz, który nie jest wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Przypomina też o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Strażacy zwracają uwagę, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
•    bezwonny,
•    bezbarwny,
•    pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu – zajmuje jego miejsce w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), co po dłuższym czasie powoduje śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
•    nieszczelności,
•    braku konserwacji, w tym czyszczenia,
•    wad konstrukcyjnych,
•  wymiany okien i drzwi, które są niedostosowane do działające w domu czy mieszkaniu systemu wentylacji

Straż Pożarna przypomina!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Tylko od 1 do 11 października 2020 roku Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim odnotowała 36 zdarzeń, w tym 17 pożarów w budynkach mieszkalnych, związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W 10 przypadkach, w mieszkaniach zadziałał czujnik tlenku węgla. W zdarzeniach poszkodowane były 2 osoby, jedna poniosła śmierć.

W sezonie grzewczym /październik 2019-marzec 2020/ w woj. śląskim odnotowano 1.910 zdarzeń (w tym 1006 pożarów), poszkodowanych (podtrutych)  było 451 osób (w tym 154 dzieci), zmarło 14 osób, w tym dwie w pożarach.

W ubiegłorocznym sezonie grzewczym w Częstochowie  28 osób zatruło się tlenkiem (w tym 12 dzieci), 2 z nich to ofiary śmiertelne.

foto/źródło: UM Częstochowa