FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Prezydent Częstochowy ponownie apeluje o zabezpieczenie dostatecznej liczby miejsc dla pacjentów z Covid-19

foto: UM Częstochowa

Prezydent Częstochowy ponownie apeluje do Wojewody Śląskiego o zabezpieczenie dostatecznej liczby miejsc dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Pogotowie nadal ma olbrzymie problemy z umieszczaniem chorych na Covid-19  w szpitalach, do których powinni trafić. Obecna sytuacja zagraża bezpośrednio pacjentom i paraliżuje system ratownictwa, bo karetki są zmuszone czekać w kolejkach przed szpitalami.     

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną władze Częstochowy informują Wojewodę o ogromnych problemach związanych z umieszczaniem pacjentów z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 zarówno w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, gmin ościennych, jak i w całym województwie śląskim.

Od dłuższego czasu problemy te są zgłaszane przez Miejski Szpital Zespolony
oraz Stację Pogotowia Ratunkowego do koordynatora wojewódzkiego miejsc covidowych, który nie jest jednak w stanie wskazać wolnych miejsc szpitalnych.

Zgodnie z przyjętą strategią Ministerstwa Zdrowia aktualnie funkcjonują 3 poziomy lecznictwa szpitalnego: szpitale powiatowe przyjmują, diagnozują i izolują  pacjentów podejrzanych o zachorowanie na Covid-19, natomiast szpitale  II i III stopnia zabezpieczenia zajmują się leczeniem pacjentów covidowych.

To właśnie koordynator wojewódzki powinien wskazywać wolne miejsca covidowe, lecz w praktyce wygląda to inaczej.

W takiej sytuacji na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na oddziale przejściowym Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie muszą przebywać pacjenci z potwierdzonym koronawirusem, blokując miejsca m.in. dla pacjentów podejrzanych o zachorowanie na COVID-19.

Zespoły ratownictwa medycznego nie są w stanie przekazać pacjenta do żadnego szpitala i zdarza się, że czekają w kolejkach na przyjęcie pacjenta przez szpital, co z jednej strony paraliżuje system ratownictwa medycznego, a z drugiej stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.

Dlatego Prezydent Częstochowy ponawia apel do Wojewody o podjęcie pilnych działań w celu zabezpieczenia dostatecznej liczby miejsc szpitalnych dla pacjentów zakażonych koronawirusem.

To kolejne pismo władz miasta Częstochowy w tej sprawie. Niedawno w pismach kierowanych zarówno do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jak i wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, częstochowskie władze samorządowe zwracały już uwagę na duże trudności w dostępie do miejsc izolacyjnych w szpitalach w Częstochowie i okolicy. Domagały się utworzenia dodatkowych miejsc izolacji w szpitalach w mieście lub subregionie, w celu zapewnienia właściwej opieki pacjentom z Covid-19. Sytuację miały poprawić nowe miejsca dla osób chorych na Covid-19 tworzone w placówce Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. PCK w Częstochowie, a także działania koordynatora wojewódzkiego.

Niestety na razie problem nie został rozwiązany, a sytuacja epidemiczna w Częstochowie i okolicach uległa dalszemu zaostrzeniu. W samym mieście przez ostatnie doby przybywa dziennie ponad 70 z koronawirusem, przez co liczba osób aktualnie (20 X) zakażonych w Częstochowie to ponad 850 osób, a poddanych kwarantannie – ponad 900, ze stałą tendencją wzrostową.

foto/źródło: UM Częstochowa