FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Rozpoczął się remont budynku, w którym działa Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

foto: UM Częstochowa

Rozpoczął się remont budynku, w którym działa Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Obiekt przy ulicy Jasnogórskiej zostanie przebudowany, rozbudowany i dostosowany do wszystkich potrzeb podopiecznych. Prace zakończą się w 2022 roku.

Obecnie budynek pełni funkcję placówki opieki społecznej. Znajdują się w nim pomieszczenia Centrum Opieki Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ale również m.in. biurowe i socjalne.

Po przebudowie funkcja obiektu – jako miejsca opieki socjalnej i społecznej – będzie utrzymana. Istniejąca część budynku zostanie przeznaczona na sale terapii, rozwoju i rehabilitacji z zakresu kinezyterapii, arteterapii, muzykoterapii, aromaterapii, terapii ręki oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W zaprojektowanej nadbudowie znajdą miejsce 2 duże mieszkania chronione, zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po zakończeniu prac obiekt zyska nowe stropy, ewakuacyjną klatkę schodową oraz windę. Pokrycie dachu, więźba dachowa oraz ściany poddasza zostaną rozebrane, a całość będzie nadbudowana i przesklepiona. W ramach zadania zostaną też wykonane instalacje: c.o. wraz z grzejnikami, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i teletechniczna, wentylacja mechaniczna. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany.

Wykonawcą zadania, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest częstochowskie przedsiębiorstwo P.B.P. Przemysłówka S.A.. Jego koszt to ponad 4,1 mln zł, w tym 47 proc. dofinansowania pochodzi ze środków unijnych, a 10 proc. z budżetu państwa. Inwestycja powinna zostać ukończona w drugiej połowie 2022 roku.

foto/źródło: UM Częstochowa