FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Ponad 1000 propozycji zadań zgłoszono do tegorocznego budżetu obywatelskiego

foto: UM Częstochowa

Ponad 1000 propozycji zadań zgłoszono do budżetu obywatelskiego. To rekord w historii wszystkich VII edycji.

Złożone przez mieszkanki i mieszkańców wnioski obejmują wszystkie obszary życia w mieście. Są projekty dotyczące infrastruktury, np. budowy chodników, placów zabaw czy boisk, projekty z dziedziny ekologii, kultury i takie, których celem jest integracja częstochowianek i częstochowian.

Pojawiły się też nowe nietypowe pomysły, takie jak uruchomienie w Częstochowie jadłodzielni czy zakup respiratorów dla naszego szpitala. W tym roku, tak jak w poprzednich, mieszkańcy nie zapomnieli o zwierzętach, chcą wpierać te bezdomne i wolno żyjące.

Weryfikacja formalno-prawna zadań potrwa do 20 października, a głosowanie – zgodnie z harmonogramem – rozpocznie sie 16 listopada.

W  tym roku, dbając o bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców,  wyłanianie zadań i głosowanie jest możliwe wyłącznie online. Do rozdysponowania w VII BO czeka prawie 9,5 mln zł.

Więcej informacji, także o zgłoszonych wnioskach można znaleźć na: www.konsultacje.czestochowa.pl Tam także na bieżąco można śledzić proces weryfikacji.

W ciągu dotychczasowych 6 edycji w Częstochowie zrealizowano już ponad 500 różnych zadań w ramach budżetu obywatelskiego, kolejnych 100 jest realizowanych w tym roku. Łącznie na wszystkie zadania wydano prawie 50 milionów złotych.

foto/źródło: UM Częstochowa