FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi Miasto

Porozumienie z Ikeą. Przedłużenie Korytarza Północnego

Przedstawiciele władz miasta i IKEA podpisali porozumienie, w efekcie którego koncern będzie partycypować w kosztach inwestycji związanych z kontynuacją budowy tzw. Korytarza Północnego od węzła przy ul. Makuszyńskiego w kierunku wschodnim. 

Rozbudowa układu drogowego pozwoli także na bezpieczną obsługę terenów przylegających do DK1, które są we własności IKEA, ułatwi także lepsze skomunikowanie ulic Makuszyńskiego i Połanieckiej z DK1. Obecnie trwa projektowanie końcowych rozwiązań budowlanych.

Deklarowana przez szwedzką firmę kwota udziału w wymienionych działaniach wynosi ponad 13 mln zł, zaś pozostałą część kilkudziesięciomilionowego zadania pokryje miasto.

Rzut planowanego przedłużenia Korytarza Północnego
Rzut planowanego przedłużenia Korytarza Północnego