FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Bez kategorii

W semestrze zimowym zajęcia na UJD będą prowadzone w formie hybrydowej

foto: UJD

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie będą prowadzone w formie hybrydowej

Większość zajęć będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. W formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni będą odbywały się przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, w przypadku których niezbędne jest korzystanie z aparatury Uczelni, a także część wprowadzających zajęć dla studentów pierwszych lat. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z kierunków studiów zostaną ogłoszone przez Wydziały Uniwersytetu poinformowała JM Rektor Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

foto/źródło: UJD w Częstochowie