FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Miasto przygotowało plan zabezpieczenia ogólnopolskiej rolniczej pielgrzymki

foto: UM Częstochowa

XXIX Krajowa Wystawa Rolnicza towarzysząca tradycyjnie Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim odbywa się w tym roku – z powodu epidemii – w nieco innej lokalizacji. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje ją na terenie parkingów jasnogórskich za Domem Pielgrzyma. Miasto tradycyjnie przygotowało plan zabezpieczenia ogólnopolskiej rolniczej pielgrzymki.

Informacje dotyczące programu i lokalizacji Wystawy można znaleźć na stronie odr.net.pl/wystawa/. Wszystkim osobom zamierzającym odwiedzić Wystawę a także przybywającym do miasta pielgrzymom zalecamy ostrożność i zachowanie stosownego dystansu społecznego.

Według stanu na 4 września w Częstochowie są 74 osoby zakażone koronawirusem, z czego 7 osób jest hospitalizowanych. 68 osób przebywa na kwarantannie, a 90 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Od początku epidemii zakażeniu uległo 246 osób z miasta, z czego 160 już wyzdrowiało.

Plan zabezpieczenia „Pielgrzymki Rolników – Dożynki Jasnogórskie” – 5-6 września

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Pacjent (pielgrzym) z podejrzeniem koronawirusa trafia do Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15.
Pacjent (pielgrzym) bez podejrzenia koronawirusa trafia do Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Bony 1/3.

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:
– telefony do izby przyjęć MSZ, ul. Mirowska 15: 34 370 21 70, 34 370 22 70
– telefony do izby przyjęć MSZ, ul. Królowej Bony 1/3: 34 370 26 40, 34 370 26 41.

W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko – pielęgniarskiej.
Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 6 września od godz. 10 do zakończenia uroczystości zapewni dwie karetki S/P zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.

W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieść transportem medycznym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie jej od innych osób.

Na miejsce izolacji zostały wyznaczone:
– Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie;
– pomieszczenia na Jasnej Górze – uruchomienie przez kontakt z koordynatorem zespołu ds. zabezpieczenia ruchu pielgrzymkowego.

Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie. DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ – PASAŻ BISKUPA BAREŁY

MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR oraz MZDiT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu przygotuje parkingi do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego (ul. Oleńki, Rynek Wieluński.
Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:
– ul. ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),
– ul. Kubiny.

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

W piątek 4 września zostało ustawionych 10 przenośnych kabin WC z umywalkami:
– od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) – 6 kabin,
– w pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic – 4 kabiny.
Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” w celu ograniczania rozpowszechniania się wirusa i zapewnienia higienicznych warunków realizacji pielgrzymki, będzie prowadzić dezynfekcję przenośnych kabin WC w zakresie czyszczenia powierzchni, z którymi stykają się pątnicy (m.in. klamek, kranów z wodą, dozowników).
Dezynfekcja przeprowadzona zostanie:
– 5 września – wszystkie kabiny WC z częstotliwością 2 razy na dobę,
– 6 września wszystkie kabiny WC w godzinach 10:00 – 14:00 z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy na godzinę.

ZADANIA SŁUŻB INSPEKCJI I STRAŻY

Straż Miejska w dniach 5-6 września br. zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej. Lokalizacja Patroli Straży Miejskiej w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w Częstochowie.
Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2020 r. O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.
Miejski Zarząd Dróg i Transportu zabezpiecza dyżury firm prowadzących bieżące utrzymanie dróg, czystości, odwodnienia i oznakowania:
Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie dyżuruje pod numerami telefonów: 34 3785 101, 103.

Koordynatorem zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego jest Kierownik Referatu Planowania Cywilnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy Michał Dróżdż.

foto/źródło: UM Częstochowa