FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

To już pewne, w dzielnicy Wrzosowiak powstanie kompleks sportowy

To już pewne, w dzielnicy Wrzosowiak powstanie kompleks sportowy, na który składać będzie się tor speedrowerowy oraz boisko do gry w piłkę nożną. Urząd Miasta dokonał właśnie wyboru  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania.

W postępowaniu przetargowym  spośród czterech ofert najkorzystniejszą złożyła firma: Firma Handlowo-Usługowa DERTRANS Mariusz Deska z Konopisk i to ona będzie wykonawcą inwestycji.

Inwestycja, która powstanie w ramach budżetu obywatelskiego obejmuje m.in. budowę toru speedrowerowego z przylegającym parkiem maszyn, całość ogrodzona zostanie siatką na konstrukcji z profili stalowych zamkniętych o wysokości 120cm. Inwestycja obejmuje również budowę mniejszego od istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Boisko zostanie ogrodzone siatką o wysokości 400cm, dla spełnienia równocześnie funkcji piłkochwytu. W ramach inwestycji powstanie również chodnik prowadzący do obiektów wybrukowany o szerokości 300cm dla spełnienia wymagań ścieżki pieszo-rowerowej. Natomiast pomiędzy boiskiem a torem placyk zostanie wybrukowany z ławkami, koszami na śmieci oraz tablicą informacyjną.

W ramach inwestycji posadzone zostaną nowe drzewa typu sosna czarna świerk kłujący odm. Srebrzysta, czy  lipa drobnolistna. Dzięki temu inwestycja nie będzie pełniła roli typowo sportowej, ale również teren inwestycji będzie spełniał rolę terenu rekreacyjnego.

Dane techniczne:

 1. Tor speedrowerowy
 • ilość torów 4
  • długość toru po obwodzie wewnętrznym 81,40m
  • długość toru po obwodzie zewnętrznym 119,08m
  • szerokość torów 6m
  • promień wewnętrzny 5,0m
  • promień zewnętrzny 11,0m
  • pas bezpieczeństwa szer. 80cm
  • profil toru na łukach : 8,75%
  • promień toru na prostej : ~2%
  • długość/szerokość : 44,42/23,86m
  • nawierzchnia z mączki ceglanej

2 boiska do gry w piłkę nożną

 • długość/szerokość : 8/16m
 • długość/szerokość wraz z pasem bezpieczeństwa : 20/11m

Inwestycje będzie kosztować 348 090,00 zł., a termin zakończenia realizacji przewidziano na koniec listopada 2020 r.