FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Miejskie inwestycje w częstochowskich szkołach i przedszkolach

foto: UM Częstochowa

Wkrótce kończą się wakacje, sprawdzamy więc na jakim etapie są większe miejskie inwestycje w częstochowskich szkołach i przedszkolach. Większość z nich zakończyła się lub zakończy do początku roku szkolnego. Tam, gdzie prace będą jeszcze trwały, nie powinny kolidować z nauką. Łączny koszt finalizowanych w tym roku w Częstochowie inwestycji oświatowych to 20,5 mln zł, większych remontów – 760 tys. zł.

Na niespełna dwa tygodnie przed inauguracją roku szkolnego, który – mimo trwającej pandemii  ma być „normalny”, czyli zakładający obecność uczniów w szkołach i przedszkolach prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk sprawdzał stan prac inwestycyjnych w wybranych placówkach. Odwiedził Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Olsztyńskiej, Miejskie Przedszkola nr 37 oraz 19.

Wykonawca windy przy ZSZS przy ul. Krótkiej do prac przystąpił po świętach wielkanocnych. Potrwają one do końca października. Szkoła zyska 6-przystankową zewnętrzną windę przystosowaną do przewożenia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu obiekt wreszcie będzie dużo lepiej przystosowany dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prace zaawansowane są obecnie w ok. 60%. Wartość inwestycji to ok. 600 tys. zł.

Od początku roku trwały prace budowlane przy kompleksowej przebudowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym w ZSP nr 2 przy ul. Olsztyńskiej. Prace są już niemal zakończone, obecnie trwać będą odbiory techniczne. W zakres inwestycji weszło ocieplenie sali gimnastycznej, wymiana instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg, remont dachu budynku sali gimnastycznej i wiele innych. Obiekt zyskał m.in. nowe sanitariaty i prysznice w szatniach, których wcześniej nie było. Wartość zadania wyniosła ok. 1 mln zł.

Na początku kwietnia rozpoczęły się prace przy termomodernizacji MP nr 19 przy ul. Szkolnej. Prace zakończono w lipcu. Obiekt po ociepleniu ścian zyskał nową elewację. Docieplono również dach budynku. Wartość zadania to ok. 270 tys. zł.

W lipcu rozpoczęły się prace przy termomodernizacji MP nr 37 przy ul. Sportowej. Częściowo wymieniana jest stolarka okienna, ocieplane są ściany budynku. Budynek zyskuje estetyczną elewację – efekty m.in. od strony głównego wejścia do przedszkola – już widać. Koszt zadania to 600 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace termomodernizacyjne w 3 częstochowskich szkołach tj., SP 1 przy ul. Księżycowej, SP 41 przy ul. Okólnej i SP 32 przy ul. Przerwy – Tetmajera (w tym ostatnim obiekcie zostały już praktycznie sfinalizowane). Roboty budowlane wewnątrz budynków zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kontynuowane będą prace na zewnątrz obiektu.

Realizowane są też ostatnie prace przy budowie sali gimnastycznej i przedszkola przy  SP 47 przy ul. Przestrzennej. Do końca miesiąca szkoła będzie urządzona i doposażona tak, aby była gotowa na przyjęcie uczniów i przedszkolaków w nowym roku szkolnym. Przy ul. Przestrzennej,  za blisko 10,3 mln zł powstał praktycznie nowy zespół szkolno-przedszkolny, ponieważ termomodernizację przeszedł też dotychczasowy budynek Szkoły Podstawowej nr 47 i wielofunkcyjny obiekt o powierzchni prawie 1000 m kw. z salą gimnastyczną (i jej zapleczem), salami szkolnymi i przedszkolnymi.

Więcej o tej inwestycji oraz wspomnianej wyżej termomodernizacji 3 szkół podstawowych (z udziałem środków Unii Europejskiej): http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=14287

W dwóch kolejnych placówkach oświatowych zakończono prace przy przebudowie sanitariatów  (ZS Prusa na Rakowie i ZS Kochanowskiego  przy ul. Warszawskiej). Wartość każdego z zadań to ok. 500 tys. zł.

Od połowy marca do końca lipca trwała budowa boiska przy VII LO im. Kopernika. Szkoła zyskała boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 24 m  wraz  z oświetleniem i piłkochwytami. Inwestycja kosztowała ok. 400 tys. zł.

Łączny koszt zrealizowanych już i trwających obecnie inwestycji związanych z placówkami oświatowymi to ponad 20,5 mln zł (przy czym w kilku przypadkach: termomodernizacji SP 1, 32, 71 i rozbudowy 47 koszty rozłożyły się też na inne lata).

Jeżeli chodzi o większe remonty w oświacie – w Miejskich Przedszkolach nr 5 przy ul. Górskiej i nr 6 przy ul. Sosnowej kończą się prace przy wymianie  instalacji c.o., grzejników wraz z termostatami.

W VI LO im. H. Dąbrowskiego wyremontowano dach budynku. Przy Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. św. Rocha wymieniany jest charakterystyczny dla budynku szkoły świetlik nad holem głównym. Prace zakończą się tuż przed wakacjami.

Na końcowym etapie są prace przy remoncie budynku Bursy Miejskiej przy ul. Legionów.  Zakończono już natomiast remont sali gimnastycznej w SP 54 przy ul. Kukuczki, a w końcowej fazie są prace przy  remoncie sali gimnastycznej w IX LO przy ul. Jasnogórskiej. Sfinalizowano remont elewacji w ZS Kochanowskiego.

Wymienione wyżej zadania remontowe w dwóch przedszkolach, bursie i 5 szkołach  kosztowały miasto blisko 760 tys. zł.

foto/źródło: UM Częstochowa