FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

ZŁAP WODĘ! I PODAJ DALEJ – akcja Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

foto: UM Częstochowa

– to nazwa zainicjowanej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów akcji zachęcającej do odpowiedzialnego gospodarowania wodą oraz zwiększenia poziomu retencji zasobów wodnych.

Akcja ma promować dobre praktyki samorządów, służyć zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej kryzysu wodnego oraz możliwości przeciwdziałania mu. Ma też na celu zachęcenie wspólnot lokalnych do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wody.

W ramach akcji Związek przygotował bazę dobrych praktyk samorządów lokalnych (TUTAJ) oraz propozycje zmian codziennych nawyków, które przyczyniają się do oszczędzania wody (TUTAJ). W poświęconej akcji zakładce znajdziemy też opis aktualnej sytuacji i zagrożeń związanych z kryzysem wodnym, a także informacje dotyczące jego wpływu na nasze życie. Przedstawione treści uzupełniają infografiki.

Baza dobrych praktyk została podzielona na kategorie – m.in. przyrodnicze (związane z zarządzaną przez samorządy zielenią), inwestycyjne (np. modernizacja urządzeń melioracyjnych czy zbiorników retencyjnych), legislacyjne (dotyczące np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy wytycznych do zamówień publicznych) czy edukacyjne i informacyjne. Wśród dobrych nawyków, które warto wprowadzić w swoim codziennym życiu, wyróżniono m.in. ograniczenie zużycia wody, gromadzenie deszczówki w celu podlewania ogrodu, sadzenie tworzących naturalny cień drzew i krzewów czy ograniczenie na swoim podwórku uszczelnionej – a więc zabrukowanej czy pokrytej asfaltem – przestrzeni.

foto/źródło: UM Częstochowa