FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja

Trwa wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż modernizowanej linii tramwajowej

foto: UM Częstochowa

Równolegle do trwającej właśnie przebudowy infrastruktury tramwajowej, Miejski Zarząd Dróg i Transportu wCzęstochowie realizuje również wymianę oświetlenia ulicznego wzdłuż  modernizowanej linii. Na większości odcinków stara infrastruktura jest wymieniana na oprawy typu LED.

Wymiana oświetlenia to jedna z największych tego typu inwestycji w historii Częstochowy, realizowana jako odrębne zadanie w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” za kwotę 3,4 mln zł.

– Inwestycje w bardziej energooszczędne, ekologiczne i estetyczne oświetlenie to jedno z ważniejszych zadań modernizacyjnych w mieście. Linia tramwajowa to nasz kluczowy komunikacyjny korytarz, który – po przebudowie – wymaga też m.in. nowych standardów oświetleniowych – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Trudno było, przy tak dużej inwestycji, nie zająć się także wymianą oświetlenia, dlatego MZDiT zaplanował to dodatkowe zadanie, realizowane równolegle do postępów prac przy budowie – praktycznie od podstaw – starszej części linii tramwajowej.

Łącznie w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego zostanie zainstalowanych, w różnych częściach miasta, 150 nowych słupów oświetleniowych i zamontowane zostaną 382 oprawy uliczne typu LED. Zadanie zostanie zakończone w czasie analogicznym do końca prac przy przebudowie linii tramwajowej. Finał przewidywany jest na początek przyszłego roku.

JUŻ ZREALIZOWANO:

Odcinek 1 – przy alei Pokoju od pętli tramwajowej przy ul. Kucelińskiej do wiaduktu nad torami kolejowymi PKP (wraz z oświetleniem ronda Reagana) – wybudowano 43 słupy oświetleniowe (po przeciwległej do linii tramwajowej stronie) i zamontowano 43 oprawy typu LED.

 Odcinek 2 – na dalszym odcinku alei Pokoju (od wiaduktu nad torami PKP do skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego) wybudowano 16 słupów oświetleniowych (po przeciwległej stronie do linii tramwajowej) i osadzono 58 opraw typu LED, które były montowane również na słupach trakcyjnych.

W ramach pozostałych dwóch etapów zostanie zrealizowany następujący zakres prac przy modernizacji oświetlenia ulicznego:

Odcinek 3 – aleja Wolności i Kościuszki – planuje się budowę 39 słupów oświetleniowych (po przeciwnej stronie do linii tramwajowej) oraz osadzenie 115 opraw typu LED, montowanych również na słupach trakcyjnych.

Odcinek 4 – aleja Armii Krajowej od alei Jana Pawła II do alei Wyzwolenia – planuje się budowę 52 słupów oświetleniowych oraz montaż 166 opraw typu LED.

Warto przypomnieć, że to niejedyne obecnie, duże zadanie w zakresie wymiany oświetlenia na terenie Częstochowy, realizowane przez miasto. MZDiT rozpisało przed kilkoma dniami przetarg na montaż 40 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED w ciągu ul. Mirowskiej. Realizacja inwestycji nastąpi także jeszcze w tym roku.

foto/źródło: UM Częstochowa