FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Postęp prac na Starym Rynku

Na tę inwestycję miasto zdobyło wsparcie unijne oraz dofinansowanie z budżetu państwa. Jej koszt wyniesie 23 mln 889 tys. zł.

Na Starym Rynku stanie nowoczesny, przeszklony pawilon, a zostanie on wykonany w ramach zadania o nazwie ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”

Budowie tej towarzyszyć będzie wszechstronna modernizacja płyty placu, wmontowanie fontanny w postaci pasa wodnego, jak również budowa schodów do podziemnej części budynku. Będzie tam można obejrzeć w części ekspozycyjnej odkryte przez archeologów pozostałości Starego Ratusza. Oprócz tej funkcji budynek ma pomieścić także część usługowo-gastronomiczną.

Stary Rynek - tablica informacyjna
Stary Rynek – tablica informacyjna

Interesującym elementem ma być ekspozycja w przestrzeni Starego Rynku 14 balansujących rzeźb, podwieszonych na specjalnych masztach. Rynek zyska też nowe rozplanowanie zieleni, oświetlenie oraz elementy małej architektury.

Planowany na koniec czerwca termin zakończenia prac, w związku z pandemią, został przesunięty na październik tego roku.

Więcej zdjęć tutaj