FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

MZDiT: Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania Alei Armii Krajowej z ul. Dekabrystów

MZDiT
MZDiT

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania Alei Armii Krajowej z ul. Dekabrystów wraz z rozbiórką istniejącego przejścia podziemnego.

Zamówienie obejmuje m.in.  opracowanie wstępnej koncepcji przebudowy skrzyżowania Alei Armii Krajowej z ul. Dekabrystów, rozbiórkę istniejącego przejścia podziemnego oraz projekt nowej sygnalizacji świetlnej. Dokumentacja musi zawierać, także m.in.  projekt odwodnienia, projekt kanału technologicznego, czy badania geotechniczne podłoża gruntowego.

Dokumentacja ma powstać do końca listopada br.