FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja

Przebudowa linii tramwajowej w Częstochowie

Obecnie trwają intensywne prace nad modernizacją linii tramwajowej w Częstochowie pomiędzy Rakowem a dzielnicą Północ. Remont ten obejmuje wszystkie odcinki, które do tej pory nie zostały zmodernizowane. Projekt ten realizowany w ramach programu ,,Lepsza Komunikacja w Częstochowie’’ prowadzony jest przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

Oprócz  modernizacji obecnej linii tramwajowej ważnym jego elementem jest zakup 10 nowoczesnych tramwajów typu Twist oraz zamontowanie nowoczesnych tablic, które wyświetlają rozkład jazdy dla poszczególnych przystanków MPK.

Dotychczas w ramach realizacji zadania został przebudowany odcinek torowiska w Alei Pokoju oraz zmodernizowana została pętla tramwajowa przy dworcu PKP Raków. Celem całej inwestycji jest usprawnienie płynności ruchu zwłaszcza, że tramwaje są najbardziej powszechnym środkiem transportu w naszym mieście, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Częstochowy, a także zapewnienie łatwego dostępu do sieci tramwajowej dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Transport ten po zaadaptowaniu będzie bardziej komfortowy i nowoczesny. Zakres  całości prac został podzielony na sześć umownych obszarów, z których pięć to odcinki torowe, a szósty to budowa nowej podstacji zasilania, na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie.

Najbardziej zaawansowane prace trwają w dzielnicach Północ oraz Tysiąclecie. Przy alei  Armii Krajowej na Tysiącleciu rozpoczęto  i kontynuowane są prace związane z wymianą podłoża  i starego torowiska. Ponadto wykonywane  są  działania w ramach przebudowy  pętli tramwajowej przy Promenadzie Czesława Niemena.

Na Północy inwestycja jest prowadzona już od kilku tygodni. Oprócz robót rozbiórkowych na torowisku wzdłuż Alei Wyzwolenia, przekładana została sieć światłowodowa, przebudowano sieć  trakcyjną oraz całą infrastrukturę teletechniczną. Najważniejszą a zarazem najtrudniejszą inwestycją jest przeprojektowanie skarpy, na której znajduje się pętla Fieldorfa – Nila. Obok pętli powstaje także budynek ekspedytury. Większość prac związanych z odcinkiem linii  tramwajowej na Północy mają zostać zrealizowane z końcem wakacji.

Przebudowa i modernizacja całej infrastruktury tramwajowej, w tym zakup nowego taboru  to największa w historii inwestycja, albowiem obejmuje niemal całe wybudowane w 1959 r. torowisko. W licznych przekazach już mówi się o budowie zupełnie nowej sieci w śladzie starej.  Miasto na ten cel pozyskało 144 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Łączny koszt przebudowy i zakupu nowego taboru wyniesie 204 mln zł,  z czego trwająca tylko przebudowa infrastruktury pochłonie 144 mln zł. Nowa linia tramwajowa ma według planów zostać oddana do użytku z końcem tego roku.

Autor/Foto: Mateusz Musiał