FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

Pomimo wielkiej inwestycji drzewa z al. Wolności nie zostaną wycięte

W związku z remontem torowiska tramwajowego, drzewom rosnącym wzdłuż w al. Wolności groziła wycinka. Ostatecznie szpaler udało się uratować.

Wizja wycinki to efekt niedawnych zmian przepisów dotyczących parametrów torowisk w Polsce. Regulacje spowodowały, że zagrożonych było kilkadziesiąt drzew. Chcąc je uratować, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wnioskowało do instytucji rządowych o wyrażenie zgody na odstępstwa od przepisów, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione. Starania przyniosły efekt, co oznacza, że niemal wszystkie zagrożone drzewa pozostaną nietknięte – znikną tylko pojedyncze chore sztuki, jednak na ich miejscu pojawią się nowe nasadzenia. Starania o utrzymanie zielonego otoczenia w śródmieściu wpisują się w realizację programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”.

źródło: UM Częstochowy