FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Historia

800 lecie Częstochowy – zarys historyczny miasta

W tym roku Częstochowa świętuje 800 lecie swojego istnienia. Niestety przez panującą w kraju epidemię koronawirusa, obchody oraz wydarzenia kulturowe związane z tą rocznicą są skromniejsze niż pierwotnie zaplanował częstochowski magistrat.

Jednak jedną z istotnych decyzji jakie podjął częstochowski ratusz  jest zmiana herbu miasta. W ramach zmian przywrócono historyczny kształt, tj. kruka zastąpiono orłem, a całą formę graficzną herbu uzgodniono z zaleceniami Komisji Heraldycznej. Obecny herb  nawiązuje do herbu księcia Władysława Opolczyka, do którego to Częstochowa w latach 1370 -1393 wraz z okolicznymi terenami stanowiła lenno.

Początki Częstochowy nie są jednoznacznie udokumentowane. Według legendy nazwa miasta pochodzi od imienia Częstoch, od którego później wieś przyjęła nazwę  Częstochowa, natomiast gród podjasnogórski  zaczęto nazywać Częstochówką. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi  z dnia 25 grudnia 1220 roku. Taką datę ma pismo bpa krakowskiego Iwo Odrowąża, w którym  mieszkańcy obu wsi zostają zobowiązani do płacenia dziesięciny na rzecz zakonu Kanoników Regularnych we Mstowie.

Większego znaczenia miasto nabrało po lokacji i nadaniu praw miejskich co miało miejsce między rokiem 1370 a 1377. Po tym okresie miasto wielokrotnie  procesowało się  z klasztorem jasnogórskim w sprawie łamania praw miejskich przez zakon. Jednak kolejne lata aż do początku XVI wieku cechowało dynamiczny rozwój miasta.

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami jest oczywiście potop szwedzki podczas którego miasto doznało znaczących strat, zabory, administracja rosyjska czy połączenie w jeden organizm miejski dwóch miejscowości  w dniu  19 sierpnia 1826 r. Miasto jak i jego okolica stają się terenem licznych walk i potyczek powstańców styczniowych z wojskami carskimi.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku  miasto przystąpiło do rozbudowy oraz rozwoju przemysłowego, który to został zahamowany przez wybuch II wojny światowej. Okres ten charakteryzował się ogromnym zastojem gospodarczym oraz licznymi represjami okupanta.

Powojenny okres przyniósł miastu rozbudowę i budowę nowych osiedli, zakładów przemysłowych, a także obiektów sportowych, naukowych oraz kulturowych.

Dzisiejsza Częstochowa jest niespełna ćwierćmilionowym, ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, usługowym i administracyjnymo znaczeniu regionalnym. Miasto jest także znaczącym węzłem komunikacyjnym  oraz  ośrodkiem ruchu pątniczego, który corocznie odwiedzają miliony pielgrzymów z Polski i całego świata.

Autor: Mateusz Musiał

Foto: UM Częstochowy