FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z absolutorium

W czwartek, 21 maja podczas XXIX zwyczajnej sesji rady miasta Krzysztof Matyjaszczyk otrzymał absolutorium za prawidłowe wykonanie budżetu za 2019 rok oraz wotum zaufania.

Dziś (tj. 21 maja) Rada Miasta głosowała nad sprawozdaniem finansowym za rok 2019 oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium za rok 2019.

Prezydent otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania, głosami 18 radnych za,10 przeciw.

Procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu, a udzielenie absolutorium dla prezydenta oznacza, że realizacja budżetu nie budzi zastrzeżeń, a finanse miasta są realizowane we właściwy sposób.

[mb]