FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi Miasto

Wymiana nawierzchni ulicy Turystycznej

Prace w dzielnicy Mirów zostały przeprowadzone w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” – dotyczy on głównych arterii dzielnicowych, w tym tych, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej.

Zakres prac obejmował:

  • roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej z transportem i utylizacją urobku na odległość 1km (frezowanie do podbudowy);
  • profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy;
  • odcinkowe wzmocnienie istniejącej podbudowy;
  • formowanie pobocza obustronnego na szer. 2*0,75m destruktu asfaltowego;
  • przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej na wjazdach;
  • wymianę nawierzchni na skrzyżowaniach z ulicami: Morska, Prędziszów, Bursztynowa;
  • udrożnienie istniejących rowów, przepustów pod drogami;
  • regulację wysokościową urządzeń PWiK na pierścieniach dystansowych.

Ulicą turystyczną kursują autobusy miejskie linii 26.

Galerię zdjęć można zobaczyć tutaj.