FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja Miasto

Początek testów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

W ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” finalizowany jest montaż 50 cyfrowych tablic zmiennych treści stanowiących System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Częstochowie.

Tablice są sukcesywnie uruchamiane i wprowadzane w tryb testowy, dzięki któremu zostaną zaprogramowane potrzebne dane i wypróbowane wszystkie funkcje urządzeń. W fazie testowej tablice wyświetlają informacje na temat rozkładu jazdy autobusów i tramwajów przy najważniejszych przystankach na terenie miasta (nie uwzględniają kursów opóźnionych).

Docelowo po właściwym uruchomieniu systemu oprócz planowanego czasu przyjazdu danego pojazdu komunikacji miejskiej wyświetlany będzie także rzeczywisty czas jego dotarcia na miejsce oraz informacje o utrudnieniach i zagrożeniach, na temat których informacja powinna szybko dotrzeć do mieszkańców. Trzy z nich zostaną zamontowane na budowanych węzłach przesiadkowych.

Do czasu zintegrowania wszystkich tablic i przeprowadzenia testów (w trakcie ich trwania może dochodzić do chwilowych wyłączeń i drobnych korekt w wyświetlanych informacjach) na urządzeniach widnieć będzie informacja o testach. Te zakończą się w trakcie pierwszego kwartału 2020 roku (dokładna data zakończenia testów i uruchomienia SDiP w docelowym trybie uzależniona jest od pomyślności integrowania oprogramowania, które trwa w fazie testowej).

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Częstochowie będzie dostosowany także do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych. Tej grupie pasażerów dedykowane są przyciski przy każdym ze słupków, na którym zamontowano tablice. Po ich naciśnięciu informacje z tablicy przekazywane są w formie dźwiękowej. Dla częstochowian z największym stopniem niepełnosprawności narządu wzroku będą bezpłatnie wydawane bezprzewodowe piloty do wywoływania komunikatów głosowych (tysiąc sztuk). Do czasu uruchomienia SDiP w docelowym, dynamicznym trybie wszyscy chętni i uprawnieni pasażerowie będą mogli już korzystać ze wspomnianych pilotów. Wartość inwestycji – Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wynosi ponad 3,6 mln zł.