FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Po zimie czas na porządki na drogach

Zima odeszła i nastał czas na usunięcie wszelkich pozostałości po niej – zanieczyszczeń z nanosów, osadów i zwykłych śmieci. Na ulice wyjadą zakontraktowane maszyny sprzątające, które pracę zakończą do końca kwietnia

kładka
kładka

Zima była łagodna i dość szybko odeszła. Nastał czas porządków na drogach pamiętających solidne sypanie piaskiem, ale także przyjmujących wszelkie zanieczyszczenia naniesione przez wiatr, czy topniejący śnieg. Miejski Zarząd Dróg i Transportu zlecił podmiotowi realizującemu usługę zimowego i letniego utrzymania dróg rozpoczęcie sprzątania ulic z krawężnikami, chodników, wiaduktów i mostów na terenie miasta. Sprzątanie musi zostać zakończone do końca kwietnia.

Podobnie do akcji „Zima”, podczas wiosennych porządków w pierwszej kolejności pracami objęte będą ciągi o najwyższych kategoriach i natężeniu ruchu. Specjalistyczny sprzęt sprzątający powinien dotrzeć wszędzie tam, gdzie wystąpi konieczność przeprowadzenia zamiatania i czyszczenia nawierzchni.

Zgłoś syf

Dzikie wysypisko na Stradomiu
Dzikie wysypisko na Stradomiu

MZDiT w swoim komunikacie prasowym informuje, że mieszkańcy również mogą zgłaszać potrzeby uprzątnięcia określonego miejsca telefonując do Wydziału Utrzymania MZDiT (tel.: 34 366 43 37 wew. 253). Po otrzymaniu uzasadnionego sygnału działania zostaną podjęte od razu.

Intensywne sprzątanie terenów zielonych zapowiedziały także inne służby miejskie odpowiedzialne za utrzymanie miejskiej zieleni.

Dziury pozimowe

remont jezdni
remont jezdni

Z uwagi na łaskawą aurę pogodową MZDiT z impetem przystępuje także do pozimowych napraw dróg asfaltowych, prac brukarskich przy usuwaniu usterek w ciągu chodników i miejsc parkingowych a także utwardzania oraz wyrównywania ulic o nawierzchni gruntowej. Do tej pory zabezpieczono ubytki zagrażające bezpieczeństwu w ruchu. Prace zostały już zlecone firmom wykonującym tego typu usługi na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

Ekipy budowlane obecne będą we wszystkich dzielnicach miasta. Pracami przez najbliższe tygodnie objętych zostanie sto kilkadziesiąt ulic, chodników i obiektów pozostających w zarządzie MZDiT.

W okolicy oznakowanych miejsc należy zgodnie z przepisami ruchu drogowego zachować szczególną ostrożność. Zarządca dróg uprzedza, że mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu.