FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Okazja do bezpłatnej mammografii

Panie po 50. rokiem życia będą miały możliwość przeprowadzenia nieodpłatnych badań mammograficznych zorganizowanych w ramach Programu Profilaktyki Badań Piersi organizowanego przez NFZ, które odbędą się 20 lutego

W dniu 20 lutego w Częstochowie odbędą się badania mammograficzne adresowane do pań między 50., a 69. rokiem życia. Aby móc skorzystać z oferty NFZ, należy spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  • W ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywano mammografii.
  • Obecność w grupie ryzyka i posiadanie wskazania do ponownego przeprowadzenia badania po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka (rak piersi wśród członków rodziny – u matki, siostry, córki lub mutacje w obrębie BRCA1 lub BRCA 2).

UWAGA! Z badania nie będą mogły skorzystać te panie, u których już zdiagnozowano nowotwór złośliwy.

Zgłoszenia do programu

Kobiety zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych badań mammograficznych mogą zarejestrować się telefonicznie pod numerami telefonów 85 676 03 32 i 85 676 13 22 lub na stronie wirtusplus.pl.

Do badania należy zabrać ze sobą dowód osobisty (potrzebny jest PESEL) oraz zdjęcia lub płytkę z poprzedniego badania mammograficznego. Tuż przed badaniem panie zostaną poproszone o wypełnienie przed badaniem ankiety obowiązującej w Programie Profilaktyki Raka Piersi.

Mammobus zostanie ustawiony 20 lutego na parkingu przed dawnym TRW przy ul. Legionów 63.

Infografika akcji
Infografika akcji