FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Zadania drogowe z Budżetu Obywatelskiego 2018 – raport MZDiT

Miejski Zarząd Dróg i Transportu przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych zleconych przez mieszkańców Częstochowy w ramach Budżetu Obywatelskiego edycji 2018

Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski

MZDiT przedstawił wykaz inwestycji podlegających tej jednostce, których wykonanie wskazali mieszkańcy w ramach zeszłorocznego głosowania nad przydzielonym im klastrem budżetu miasta na rok bieżący.

Zadania wykonane

 • Wybudowanie peronu przystankowego przy ul. Ikara ,,III”
 • Obniżenie krawężników na przejeździe rowerowym ul. Jagiellońska – Bór (str. północna)
 • Azyl dla pieszych na ul. Wręczyckiej w rejonie ul. Kaszubskiej
 • Montaż znaku stop na wysięgniku na skrzyżowaniu ul. Wielkoborskiej
 • Kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody wraz z podajnikami na ul. Legnickiej
 • Kosze w dzielnicy Stradom
 • Inteligentne światła na przejściu dla pieszych na wysokości przychodni Św. Rocha
 • Przejście dla pieszych przez ul. Św. Rocha przy skrzyżowaniu z ul. Krzemienną
 • Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kisielewskiego – Dmowskiego
 • Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej
 • Zakup i montaż progu spowalniającego przy ul. Bialskiej na odcinku pomiędzy numerem 41, a 55
 • Stojaki rowerowe przy ul. Kontkiewicza 2
 • Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno i Wypalanki
 • Kosz na śmieci przy zbiegu ul. Radomskiej i Św. Rocha
 • Kosz na śmieci na skrzyżowaniu ul. Skwerowej i ul Św. Pawła
 • Instalacja liczników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Al. Jana Pawła II z ulicami Kilińskiego i Dąbrowskiego
 • Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych ul. Gombrowicza
 • Przebudowa łącznika dzielnicowego Tysiąclecie
 • Przebudowa chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do ronda im. M. Czernego – strona południowa
 • Oświetlenie chodnika za kościołkiem na Rynku Wieluńskim

W trakcie realizacji

 • Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela
 • Oświetlenie ul. Czechowicza
 • Wiata przystankowa na ul. Sejmowej
 • Chodnik wzdłuż ul. Wielkoborskiej
 • Dokumentacja dla rozbudowy ul. Św. Kingi w Częstochowie
 • Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ul. Starzyńskiego w trakcie realizacji
 • Rozbudowa ul. Dąbrówki w Częstochowie wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym

źródło: informacja prasowa MZDT