FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Od połowy października funkcjonuje w mieście bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego prowadzona przez MOPS dla trwale niepełnosprawnych oraz borykających się z doraźnymi schorzeniami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15 października uruchomił bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Usługa adresowana jest do osób borykających się stale z niepełnosprawnością oraz dla czasowo dotkniętych schorzeniem, np. złamaniem nogi.

Zasady korzystania

Wypożyczenie sprzętu odbywać się będzie tylko za zwrotną kaucją. Z usługi skorzystać mogą osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy z niepełnosprawnością stałą oraz wszyscy, którzy z różnych losowych powodów czasowo utracili pełną sprawność.

Wypożyczenie jest czasowe i trwać może maksymalnie pół roku, ale z możliwością przedłużenia. W tym czasie usługobiorcy będą mieli możliwość pozyskać własny sprzęt. To dobra opcja dla tych, którym potrzeba korzystania z niego pojawi się w życiu nagle, np. po nieoczekiwanym pobycie w szpitalu.

MOPS będzie wymagał też zaświadczenia lekarskiego o potrzebie stosowania np. kul, balkonika lub wózka inwalidzkiego. Celem wypożyczenia należy podpisać umowę i wpłacić kaucję, której wysokość jest uzależniona od wartości wypożyczanych akcesoriów.

MOPS przyjmie sprzęt

MOPS przyjmuje również używany sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.

Jeśli ktoś dysponuje takimi akcesoriami w dobrym stanie i chciałby pomóc osobom potrzebującym, to może przekazać go do wypożyczalni i poszerzyć w ten sposób jej ofertę.

Dzięki temu każdy będzie mógł w razie potrzeby znaleźć tam właściwe akcesorium.