FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Po wyborach: gdyby nie liczyły się listy – faktyczne poparcie kandydatów

Na luźno już po wyborach analizujemy wyniki wyborcze. Rezultatem jest hipotetyczny skład rady miasta, gdyby głosów nie przeliczano na listy, a na samych kandydatów – wynik jest trochę inny od oficjalnego

Pobierz wyniki w arkuszu kalkulacyjnym [POBIERZ]  – 32 kB

Polecamy zabawę w analizę wyników głosowania na kandydatów. Specjalnie do tego celu opracowaliśmy plik arkusza kalkulacyjnego (ODS), który można pobrać z naszego serwisu.

Zobacz skład rady miasta 2018-2023

Wredna ordynacja

Ruchy wolnościowe od jakiegoś czasu postulują rezygnację z obecnych zasad liczenia głosów na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych tak, aby w mniejszych obwodach zwyciężał tylko jeden radny. W ten sposób zwiększyłby się społeczny nacisk na rajcę i kontrola jego pracy.

Obecnie w Częstochowie mamy 5 okręgów wyborczych, w których wybieramy łącznie 28 radnych. Liczba ta wynika z ogólnopolskiego przelicznika ilości mieszkańców w gminie.

Sęk w tym, że oddając głos chcemy popierać wybranego kandydata. Jednak zgodnie z ordynacją nie liczy się to, kto ile zebrał głosów, ale ile głosów zebrały komitety wyborcze i według tego porządku przydziela się ilość zwycięskich miejsc w radzie. Dopiero później patrzy się, kto z tych komitetów dostał najwięcej. To dlatego Marcin Maranda na swoim terenie przegrał z aż trzema kandydatami mimo że miał więcej głosów od nich. Takie prawo…

Gdyby liczyły się faktyczne głosy

Gdyby liczyło się, kto zebrał najwięcej głosów w okręgu (bez odniesienia do listy), to trzymając się przydziałów miejsc w poszczególnych pięciu okręgach rada miasta wyglądałaby następująco:

OKRĘG 1
 • Niesmaczny Zbigniew – SLD – 2002 głosy (w rzeczywistości dostał się)
 • Jarzyński Konrad – PiS – 1322 głosy (w rzeczywistości dostał się)
 • Maranda Marcin – MM – 1270 głosów (w rzeczywistości nie dostał się)
 • Banaś Łukasz – PO-N – 1166 głosów (w rzeczywistości dostał się)
 • Lewandowska Ewa – SLD – 1144 głosy (w rzeczywistości dostała się)
OKRĘG 2 – tu bez zmian
 • Wrona Piotr – PiS – 3088 głosów (w rzeczywistości dostał się)
 • Wolski Zdzisław – SLD – 2874 głosy (w rzeczywistości dostał się)
 • Wrona Przemysław – PO-N – 1508 głosów (w rzeczywistości dostał się)
 • Szczuka Ryszard – SLD – 1340 głosów (w rzeczywistości dostał się)
 • Struzik Beata – PiS – 824 głosy (w rzeczywistości dostała się)
OKRĘG 3
 • Gawroński Artur – PiS – 2724 głosy (w rzeczywistości dostał się)
 • Marszałek Jarosław* – SLD – 2287 głosów (w rzeczywistości dostał się)
 • Iżyńska Małgorzata – SLD – 1852 głosy (w rzeczywistości dostała się)
 • Stefańska Krystyna – WdC – 1670 głosów (w rzeczywistości dostała się)
 • Urbańska Jolanta – PO-N – 1361 głosów (w rzeczywistości dostała się)
 • Kot Łukasz – 1289 głosów (w rzeczywistości nie dostał się, ale wejdzie po odejściu Marszałka)

Po objęciu przez M.Marszałka urzędu wiceprezydenta lista przeskoczyłaby oczko wyżej, czyli do rady wchodzi kolejna w popularności osoba z okręgu:

 • * Mąkowska Małgorzata – PO-N – 829 głosów (w rzeczywistości nie dostała się)
OKRĘG 4
 • Matyjaszczyk Krzysztof* – SLD – 3454 głosy (w rzeczywistości dostał się, ale obejmie urz.Prezydenta)
 • Pohorecka Monika – PiS – 3036 głosów (w rzeczywistości dostała się)
 • Kapinos Dariusz – SLD – 1802 głosy (w rzeczywistości dostał się)
 • Krawczyk Jacek – PO-N – 1413 głosów (w rzeczywistości dostał się)
 • Kaliszewski Piotr – PiS – 969 głosów (w rzeczywistości dostał się)
 • Świerczyński Krzysztof – MM – 966 głosów (w rzeczywistości nie dostał się)
 • Tyl Tomasz – SLD – 937 głosów (w rzeczywistości dostał się)

Po objęciu przez K.Matyjaszczyka urzędu prezydenta lista przeskoczyłaby oczko wyżej, czyli do rady wchodzi kolejna w popularności osoba z okręgu:

 • * Skrzypczyńska Emilia – SLD – 923 głosy (w rzeczywistości dostała się)
OKRĘG 5 – tu bez zmian
 • Ruksza Paweł – PiS – 2225 głosów (w rzeczywistości dostał się)
 • Balt Ewelina – SLD – 1808 głosów (w rzeczywistości dostała się)
 • Gieroń Barbara – PO-N – 1582 głosy (w rzeczywistości dostała się)
 • Trzeszkowski Sebastian – SLD – 1455 głosów (w rzeczywistości dostał się)
 • Sowa Andrzej Piotr – PiS – 1270 głosów (w rzeczywistości dostał się)

Gdyby obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze, to miasto byłoby podzielone nie na 5, a na 28 okręgów tak, aby w każdym z nich wybrać jednego radnego. Nie wiadomo, w jaki sposób podzielono by miasto, bo o tym każdorazowo decyduje ustępująca rada miasta. Pewnym jest, że równowaga sił uległaby dalszej zmianie.