FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

MZDiT przeprowadzi się na Zawodzie

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w połowie października przeprowadzi się do nowej siedziby przy ul. Legionów 52. Interesanci zyskają przestrzeń większego budynku kosztem dogodnej lokalizacji w centrum

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zmieni lokalizację swojej siedziby. Przeprowadzka nastąpi w dniach od 12 do 15 października, co wiązać będzie się z zakłóceniami w obsłudze interesantów.

Drogowcy zajmą budynek po dawnym Liceum Wojskowym (późniejszym liceum im. Andersa).

Przeprowadzka i zamieszanie

Bez zakłóceń MZDiT będzie pracował do czwartku, 11 października.

W dniu 12 października rozpocznie się proces przełączania linii telefonicznych oraz pierwsze transporty przeprowadzkowe. Gros prac zostanie zapewne wykonanych w weekend, jednak poniedziałek 15 października nadal oznacza brak łączności i nieobecność części urzędników w starej siedzibie przy Popiełuszki.

W dniach 12 i 15 października w ogóle nie będzie funkcjonowała kasa MZDiT.

W dniu 16 października MZDiT będzie już pracował normalnie, ale przy Legionów. Nowy adres to: Legionów 52, 42-202 Częstochowa. Numery telefonów pozostaną bez zmian.

Niestety, lokalizacja instytucji użyteczności publicznej na peryferiach miasta nastręczy trudności wielu mieszkańcom – obecna lokalizacja w centrum była dogodna, z kolei na Legionów dostać można się tylko samochodem, albo autobusem linii 11 oraz efemerycznych 27 i 35.

Gmach militarny

Jego pierwotny adres, to ul. Lubliniecka 1/3. W budynku cały czas czuć militarny klimat mimo że obecnie rezydujący tam urząd jest całkowicie cywilny. Dzieje się tak za sprawą przeznaczenia tego gmachu. Wybudowano go w 1900 r. dla służb celnych Imperium Rosyjskiego obsługujących pobliskie przejście graniczne w Herbach. Wraz z celnikami skoszarowani byli tu Dragoni z 42. Pułku pełniący m.in. wartę honorową przy pomniku Cara Aleksandra II (dziś figura Matki Boskiej przed klasztorem).

W okresie okupacji Niemiecko-Austriackiej budynek służył niemieckiej żandarmerii wojskowej. Militarnie służył również po I Wojnie Światowej, kiedy w czasach II RP gościł najpierw Wojsko Polskie, a potem Milicję Ludową, następnie Polską Policję Państwową.

W Polsce zawsze Policja

Jako Komisariat I PP i Wydział Kryminalny (w mieście nie było centralnej komendy Policji) działał do końca międzywojennej Polski. Czasy II Wojny Światowej to obecność zasymilowanej przez niemieckiego okupanta Policji zwanej potocznie „Policją Granatową”.

Po wojnie budynek zasiedlił Urząd Bezpieczeństwa (agenci często podszywali się pod Milicjantów), który prowadził tu także areszt dla zatrzymanych. Z czasem zlokalizowano też Komendę Miejską Milicji Obywatelskiej, która działała do lat 70-ch XX w. Po tej dacie Milicja przeniosła się do nowej siedziby zmieniając jednocześnie rangę z miejskiej na wojewódzką – to słynny „trójkąt” wybudowany w miejscu ogródków działkowych.

Lata 80-te to początki mieszkań rotacyjnych, aczkolwiek długo można było spotkać na dziedzińcu pojazdy bojowe oddziału prewencji Policji, które ostatecznie przeniesiono na ul. Legionów.

Okres po 1989 r.

Po okresie PRL budynek stał się własnością miasta. Działało tu Kolegium ds. Wykroczeń (taki sąd niższej rangi), mieszkania rotacyjne i stale absorbujący nowe pomieszczenia Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

Od strony dziedzińca nadal czuć ducha militarnej przeszłości. Można dostrzec wnękę po zegarze oraz ślady po wiacie łączącej go z budynkiem rozebranym w 2004 r.

Miasto nosiło się z zamiarem sprzedaży budynku, ale zgody nie wyraziła Rada Miasta mając zbyt wiele wątpliwości i za mało informacji ze strony Prezydenta. Nie bez znaczenia była też lokalizacja w samym centrum. W sierpniu 2018 r. budynek wciągnięto do rejestru zabytków, czym odstraszono zainteresowanych zakupem inwestorów, co oznaczać mogło chęć nabycia nieruchomości jedynie z uwagi na atrakcyjnie położoną działkę. Budynku nie wolno już wyburzyć.