FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja

Przesuwają się terminy ofert na węzły przesiadkowe w Częstochowie

Po raz kolejny przesunięto terminy składania ofert w przetargach na elektroniczny przystankowy system informacji pasażerskiej oraz na budowę trzech węzłów przesiadkowych. Przyczyną są zmiany w SIWZ

Częstochowa od dłuższego czasu zmaga się z ambicją wybudowania trzech intermodalnych węzłów przesiadkowych przy trzech dworcach kolejowych (Częstochowa osobowa, Częstochowa-Stradom i Częstochowa-Raków). Rozpisano dotąd już trzy przetargi, a pierwsze dwa postępowania zakończyły się fiaskiem z powodu nawet dwukrotnie droższych ofert od przygotowanego budżetu.

Częstochowa zmaga się z niekorzystną koniunkturą rynkową, która przyczyniła się do spiętrzenia zadań inwestycyjnych oraz wzrostu cen materiałów i usług budowlanych.

Wydzielili tablice

Elektroniczna tablica przystankowa [M.Biś]
Elektroniczna tablica przystankowa [M.Biś]

Aby potanić oferty oraz cokolwiek ruszyć w temacie, do trzeciego postępowania przygotowano zmodyfikowany SIWZ, z którego usunięto budowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej przeznaczonego do ustawienia na przystankach.

Wedle założeń pierwsze tablice mają stanąć na najbardziej obciążonych przystankach w mieście, przede wszystkim w centrum. Jednakże do czasu budowy innego elementu węzłów przesiadkowych – centrum sterowania – te dynamiczne tablice będą martwe, bo będą prezentowały jedynie teoretyczny rozkład jazdy.

Do postępowania wpłynęło kilka zapytań, skutkiem których było przesunięcie terminu otwarcia ofert pierwotnie przewidzianego na 10 września na dzień 25 września br. Co ciekawe, w BIP zamieszczone są tylko informacje o przesunięciu terminu, co przy braku zapytań oznaczań może jedynie brak złożonych dotąd ofert.

Rozpisali koszta węzłów

Dużą zmianą w stosunku do poprzednich przetargów na budowę trzech węzłów przesiadkowych jest podzielenie inwestycji na zadania, co ma umożliwić rozłożenie kosztów na więcej edycji rocznych budżetów. W praktyce posunięcie to przybrało szczegółowy wykaz kosztów poszczególnych elementów inwestycji.

Do tego postępowania wpłynęło dużo zapytań, a większość z nich dotyczy szczegółów technicznych różnych elementów wyposażenia parkingów, stanowisk bądź innych rozwiązań. Jednakże niedawno Miejski Zarząd Dróg i Transportu opublikował nową formułę wykazu kosztów poszczególnych elementów składowych inwestycji.

W efekcie, aby uczestnicy postępowania mieli czas na przygotowanie, również i w tym przypadku zmieniono termin składania ofert z pierwotnie zakładanego 6 września na 10 września.