FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Pilnuj polityków, czyli gdzie nie wolno wieszać materiałów wyborczych

Ruszyła kampania wyborcza, co w mieście objawiło się wysypem proporców jednej z partii i powiązanego z nią kandydata. My przekazujemy informację, gdzie nie wolno wieszać żadnych materiałów, aby mieszkańcy mogli widzieć, kto spośród kandydatów nie cechuje się uczciwością

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zamieścił informację, gdzie wolno i nie wolno zamieszczać materiałów wyborczych. Wykorzystując te informacje czytelnik może nie tylko poznać, czy dany kandydat postępuje uczciwie, ale i przy wykorzystaniu służb prawa wymusić na nim prawidłowe zachowanie.

Nie wolno wieszać

wiata przystankowa
wiata przystankowa

Absolutnie niczego nie wolno wieszać na takich obiektach, jak:

  • mosty, kładki, estakady i wiadukty;
  • słupki wygradzające i słupy z umieszczonymi znakami drogowymi lub nazwami ulic;
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z ogrodzeniami segmentowymi (siatki) w pasach rozdziału jezdni, przy torowisku oraz barierami przy chodnikach;
  • sygnalizatory sygnalizacji drogowej;
  • infrastruktura przystankowa, w tym wiaty przystankowe;
  • latarnie w ciągu alei Najświętszej Maryi Panny.

Wolno wieszać

ul.Kopernika, fot.J.Karlikowski
ul.Kopernika, fot.J.Karlikowski

W komunikacje prasowym przeczytać można: „Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, wykonujący zadania zarządcy dróg informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach, latarniach i innych urządzeniach oraz obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych znajdujących się w zarządzie gminy”.

Drogowcy wymagają, aby każdy materiał posiadał wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego. Zamieszczanie ich nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego, czyli np. nie mogą zasłaniać znaków, sygnalizatorów, czy widoczności uczestnikom ruchu.

Montaż materiałów wyborczych może odbywać się tylko w sposób niepowodujący uszkodzeń, dlatego MZDiT zezwala tylko i wyłącznie na plastikowe taśmy lub obejmy.

Wszystkie materiały muszą zostać usunięte w ciągu 30 dni po wyborach.

Nie wszystko należy do MZDiT

Las Aniołowski
Las Aniołowski

Przypominamy też, że nie wszystkie słupy i latarnie leżą w jurysdykcji MZDiT. Wiele latarni jest własnością firmy Tauron tak samo, jak słupy energetyczne i to od tej firmy musi być pozyskana zgoda na montaż materiałów wyborczych na tych elementach.

Identycznie ze słupami tramwajowymi, czy kolejowymi, a także z ogrodzeniami prywatnych domów i komercyjnych posesji.

Zamieszczenie materiału bez zgody skutkować może roszczeniami ze strony właściciela, czyli np. może on wynająć najdroższą na rynku firmę porządkową i obciążyć rachunkiem komitet wyborczy, którego oznaczenie widnieje na nim.

Szczegóły pod niniejszym łączem.