FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja

Od września komunikacja miejska bezpłatna już dla wszystkich uczniów

Prezydent Częstochowy zarządzeniem rozszerzył ulgę na wszystkich uczniów uczęszczających częstochowskich szkół, którzy wrócą tam od września. Dotychczas objęci nią byli jedynie ci przed 16 rokiem życia, co obok zachwytów budziło szereg uzasadnionych wątpliwości

Od września br. wszyscy uczniowie szkół do ukończenia 21. roku życia, czyli w praktyce wszystkich poziomów edukacji przed akademickiej, będą mogli mogli nieodpłatnie przemieszczać się środkami komunikacji miejskiej. Regulację wprowadzono zarządzeniem Prezydenta miasta, co oznacza, że dotyczyć może tylko i wyłącznie uczniów zameldowanych w Częstochowie. Gdyby ulgą chcieć objąć wszystkich uczniów uczęszczających do szkół w tym mieście, a więc także zameldowanych w okolicznych gminach, potrzeba by stosownej uchwały rady miasta oraz partycypacji finansowej gmin, co jak już wielokrotnie nasz dziennikarz wykazywał na łamach serwisu transport-publiczny.pl na chwilę obecną wydaje się być praktycznie nierealne.

Zmniejszyć ruch samochodów

Krzysztof Matyjaszczyk [M.Biś]
Krzysztof Matyjaszczyk [M.Biś]

Częstochowski magistrat w swych deklaracjach liczy na zachęcanie tym gestem do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej: – Liczymy na wzrost liczby pasażerów, mniejsze natężenie ruchu, mniej spalin i korków, zwłaszcza w centrum miasta – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk dodając nawiasem, że konsekwencją zarządzenia powinny być również niewielkie oszczędności w domowych budżetach.

ZSTiO Żeromskiego
ZSTiO Żeromskiego

To właśnie argument zmniejszenia liczby pojazdów poruszających się po częstochowskich drogach spowodował, że przy poprzedniej tego typu inicjatywie pojawiły się głosy krytyki. Prezydenckie zarządzenie obowiązujące od października 2017 r. obejmowało jedynie uczniów do ukończenia 16. roku życia. Prawo jazdy można uzyskać dopiero od 18. roku (kat. B1 nie jest szczególnie popularna), co oznaczało, że adresaci programu i tak poruszali się środkami komunikacji miejskiej.

Taki splot okoliczności skutkował zarzutami o populistycznych podłożach tamtej decyzji. Dodatkowo wprowadzono je znienacka, co według plotek krążących w częstochowskim środowisku komunikacyjnym miało spowodować nagłe uszczuplenie budżetu beneficjenta systemu biletowego, czyli jedynego operatora komunikacji miejskiej – MPK. Tego nie udało się jednak w żaden sposób potwierdzić. Niemniej jednak jakieś ziarno prawdy musi w nich tkwić, bowiem tym razem miasto instytucjonalnie przygotowało się do wprowadzenia nowej regulacji: „Takie rozwiązanie zostało uzgodnione w toku prac nad tegorocznym budżetem” – czytamy w relacji prasowej.

Ale uczniowie korzystają

Zabytkowy tramwaj na linii 2
Zabytkowy tramwaj na linii 2

Faktem jednak jest, że uczniowie korzystają z opisanych regulacji, a świadczą o tym liczby. Dane zbierane przez system informatyczny wskazują, że z prezydenckiej ulgi dotychczas skorzystało 8381 uczniów, a miasto liczy na zwiększenie liczby beneficjentów.

Ulga przyznawana jest na ucznia zameldowanego w Częstochowie. Aby z niej skorzystać musi on posiadać bilet elektroniczny „Częstochowska Karta Miejska”, na którą indywidualnie ulga ta musi zostać zapisana i co roku odnawiana – na wypadek wcześniejszego rozstania z systemem edukacji.

Aleja Wojska Polskiego - DK1
Aleja Wojska Polskiego – DK1

O zmianę w dotychczasowym zarządzeniu apelowali radni z PO, która posiada reprezentanta w osobie wiceprezydenta (prezydent i pozostali zastępcy kojarzeni są z SLD). Niemniej jednak u podłoża nowej decyzji faktycznie może tkwić chęć zredukowania natężenia ruchu pojazdów indywidualnych, bowiem u zarania jest pierwszy od 60 lat wielki remont niemal całej sieci tramwajowej w Częstochowie. Choć w niesprecyzowanych dotąd planach nie zakłada się całkowitego wyłączenia ruchu tramwajów, to i tak pojawią się poważne utrudnienia w ich funkcjonowaniu, co oznacza: primo – konieczność wdrożenia zastępczej lub wspomagającej komunikacji autobusowej, secundo – ucieczkę części pasażerów tramwajów do samochodów prywatnych. Wzrost natężenia ruchu kołowego zdaje się być więc nieunikniony.

Seniorzy też

autobus miejski
autobus miejski

Choć osoby starsze, które mogą poszczycić się ukończonym 70. rokiem życia mogą w Częstochowie korzystać z komunikacji miejskiej (na liniach miejskich i podmiejskich) nieodpłatnie, to od maja 2018 r. również drogą zarządzenia prezydenta wprowadzono dodatkową ulgę dla zameldowanych w Częstochowie emerytów, którzy ukończyli już lat 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni). Polega ona na możliwości korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie rocznego „biletu emerytalnego” w cenie 100 zł.

Przywilej ów przyznawany jest na tych samych rozwiązaniach technicznych, co ulga dla uczniów. Z tej regulacji skorzystało ponad 7 tysięcy emerytów.